logotyp

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k podání přihlášky na střední školu

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat přihlášky na 2 střední školy.

Rodiče žáků, kteří chtějí si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, kontaktujte zástupkyni ředitelky nejpozději do 19.11. 2021.

Žáci, kteří se hlásí na SŠ bez talentové zkoušky, obdrží  vytištěnou první stranu přihlášky v průběhu ledna. Prosíme o její důslednou kontrolu. V průběhu ledna také doplňte na Bakalářích (rodičovský účet) osobní údaje – volba SŠ, IZO střední školy, na kterou si žák bude podávat přihlášku.

Kompletní vytištěné a potvrzené  přihláškydostanou žáci do 12. února 2022.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami rodiče, a to:
do 30.11. 2021  (pokud se žák hlásí na školu s talentovu zkouškou)
do 1. března 2022 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky)

Spolu s potvrzenou přihláškou obdrží žák jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek si žák nechává až do doby, kdy obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že do ní uchazeč nastoupí do prvního ročníku.

Ze zákona musí být zápisový lístek odeslán nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu, jinak je žák ze studia vyřazen !!!

Termíny přijímacích zkoušek s jednotnou zkouškou:
První řádný termín - čtyřleté obory                             12 dubna 2022
První řádný termín - šestileté a osmileté obory           19. dubna 2022
Druhý řádný termín – čtyřleté obory                           13. dubna 2022
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory          20. dubna 2022

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je 10. a 11. května 2022.

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky, a gymnázií se sportovní přípravou.

Další informace ohledně přijímacích zkoušek:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:
http://stredniskoly.cz
http://www.atlasskolstvi.cz/
- v tištěné podobě ho žáci obdrží ve škole.
http://www.skoly-kurzy.cz/
http://www.infoabsolvent.cz

AKTUALITY

Úřední hodiny kanceláře školy a školní jídelny

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 1., 7. a 8. 7. ...

Organizace výuky v týdnu od 27. 6. 2022

V týdnu od pondělí 27. 6. 2022 budou třídní učitelé ve svých třídách. Ve dnech 27. 6. - 29. 6. budou probíhat mimoško...

Zahradní slavnost

clanek
Po delší pauze se měli opět možnost sejít žáci, učitelé, rodiče, prarodiče a další příznivci školy na zahradní slavno...

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve čtvrtek a v pátek 1. a 2. 9. 2022 a v pátek 18. 11. 2022 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z ...

Stravování pro cizí strávníky

Školní jídelna nabízí stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy.V...

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

V pondělí 13. 6. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků. Rodiče na této schůzce o...

Zvýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Cena stravného za jeden oběd platná od 1.9.2022 Kategori...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy