Aktuality

Školní mikiny

Školní mikinyI v tomto školním roce mají žáci, rodiče a všichni přátelé naší školy možnost objednat si již tradiční školní mikinu nebo tričko. Mikiny si můžete objednat online na adrese www.kraloveskoly.cz/chabry.

Provizorní vstup do školy

Vážení rodiče,
od dnešního dne je v provozu provizorní vstup na pozemek školy, který byl přesunut mimo prostory staveniště.
Z prostorových důvodů bohužel nelze zajistit bezbariérový přístup. Omlouváme se za dočasné komplikace.
Od pondělí 17. 2. bude již v provozu provizorní vchod do školy z východní strany budovy.
Prosíme zejména rodiče, kteří děti přivážejí ke škole automobily, aby byli opatrní a dodržovali dopravní předpisy. Zároveň prosíme, abyste svým dětem zdůraznili, že ulici Spořická musí přecházet pouze po přechodu pro chodce.
Děkujeme  za pochopení a trpělivost.
Vedení školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Den otevřených dveří pro veřejnost proběhne v naší škole v pátek 13. 3. 2020 od 8:00 do 9:40 hodin. Prostory školy Vás provedou žáci 9. třídy, na případné dotazy Vám odpoví vedení školy v průběhu setkání v 8:15 a v 9:00 ve školní jídelně.
Zápis do 1. tříd proběhne ve středu 22. 4. a ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin. Formulář žádosti o přijetí a zápisní list najdete pod článkem, případně v sekci Formuláře ke stažení.

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 14. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show". Akce proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 7. a 8. dubna 2020. Přehlídka je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Nově upravená pravidla soutěžního setkání najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 30. března 2020.

Vstup do školy

Vážení rodiče,
po dobu probíhající stavby platí zákaz vstupu na staveniště (celá asfaltová plocha školního hřiště). Pro vstup na školní pozemek je možné využívat pouze branku z ulice Spořická.
Hlavní vchod do školy bude od poloviny února uzavřen, do budovy se bude vcházet bočním vchodem ze zahrady.

Nabídka zaměstnání: učitel/učitelka

Základní škola Praha - Dolní Chabry hledá učitele s aprobací matematika, anglický jazyk na zástup za dlouhodobou nemoc. Nástup možný ihned. V případě zájmu o nabízené pozice volejte na tel. č. 734 859 225 nebo pište na email: reditelna@zschabry.cz

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮVe čtvrtek 16. 1. 2020 v 18.00 hod. navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo Brodway, které tento večer uvede muzikál Kleopatra. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole.

Zahájení dostavby školy

Vážení rodiče a přátelé školy,
v závěru roku 2019 byl vybrán zhotovitel přístavby a rekonstrukce základní školy a následně byla zřizovatelem uzavřena smlouva. Staveniště bylo předáno a začátkem roku 2020 byly zahájeny přípravné práce. O průběhu stavebních prací, které budou mít vliv na chod školy, Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy.
V souvislosti se stavebními pracemi bude vyhlášeno volno z rozhodnutí ředitelky školy v pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020. V případě, že bude nutné v souvislosti se stavebními pracemi vyhlásit volno v dalším termínu, budeme Vás včas informovat prostřednictvím webových stránek a systému bakaláři.   Vedení školy

VÁNOČNÍ JARMARK

Ve středu 11. 12. 2019 se od 16 do 18 hodin koná tradiční vánoční jarmark. Žáci, jejich rodiče, prarodiče, sourozenci i další přátelé školy spolu s učiteli mohou opět po roce strávit příjemný předvánoční podvečer.  Některé třídy si pro návštěvníky připravily krátké vystoupení, jinde budete moci ochutnat vánoční dobroty nebo si koupit vánoční dekorace.

Seminář pro rodiče DĚTI ON-LINE

Vážení rodiče,
zveme Vás na seminář Děti on-line, který se koná v naší škole ve čtvrtek 28.11. od 17 hod do cca 19 hodin. Seminář organizuje Institut Re:Life a zaměřuje se na rizika v online prostředí. Účast je bezplatná.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky se konají ve středu 13. listopadu 2019:
od 17 hodin pro 1. stupeň - v kmenových učebnách,
od 18 hodin se konají schůzky pro 2. stupeň (formou společné schůzky nebo konzultací - dle informací třídních učitelů),
pro rodiče žáků 9. tříd se třídní schůzky konají od 18 hodin ve školní jídelně - informace k volbě studia (po skončení proběhnou třídní schůzky v kmenových učebnách).

STÁVKA 6. 11. 2019

Vážení rodiče,
většina pedagogického sboru se rozhodla připojit ve středu 6. 11. 2019 ke stávce ČMOS pracovníků školství. Vzhledem k tomu nejsme schopni zajistit výuku ani náhradní program a škola bude tento den uzavřena. V provozu nebude ani školní družina. Všem žákům bude na tento den odhlášen oběd. Žáci se mohou v tento den stravovat pouze za plnou cenu oběda, tj. za 65 Kč. V případě, že budete mít zájem, aby se vaše dítě ve středu stravovalo ve školní jídelně, objednejte mu oběd nejpozději do 14 hodin v úterý 5. 11. 2019.

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮDivadelní sezónu 2019 / 2020 s Klubem mladých diváků zahájíme 11. listopadu 2019 v 16.00 hodin v Divadle v Dlouhé představením NEBE - PEKLO. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole.

Procvičování angličtiny k učebnicím PROJECT

Cvičení vhodná k opakování a procvičování anglické gramatiky podle učebnic PROJECT najdete na uvedeném odkazu. Cvičení k opakování najdete zde.

Výuka angličtiny v Cornwallu

Všichni účastníci studijního zájezdu do Velké Británie dorazili na místo v pořádku. Všem se daří dobře, program probíhá ke spokojenosti všech účastníků. Ve středu po vyučování žáci obdrželi certifikáty. Byli pochváleni nejen za výborné jazykové znalosti, ale také za zdvořilé a slušné chování. Všichni si to moc užili. V pátek dopoledne už jsou na cestě zpět, projíždějí Německem. Příjezd domů odhadují na 15. - 16. hodinu.

Schůzka SPCHŠ - úterý 8. 10. 2019

Na pravidelnou schůzku zástupců SPCHŠ, která proběhne v úterý 8. 10. 2019 od 17:30 hodin v jídelně školy, se dostaví i zástupce zřizovatele naší školy. Všem zájemcům předá aktuální informace o plánované přístavbě školy.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 najdete na webu školy - viz INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ. Informace najdete zde.

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny tyto kroužky:

Tvoření z Hama beads pro kluky i holky - rozvoj jemné motoriky (pondělí 12:10 - 13:10; P. Svárovská), Korálkování (pondělí 13:30 - 15:00 lichý i sudý týden; P. Svárovská), Sboreček (pondělí, středa 13:15 - 14:00; E. Marešová), Výtvarné tvoření (čtvrtek 14:00 - 15:00; V. Minaříková). Kroužky probíhají od pondělí 23. 9. 2019 (kroužky vedené P. Svárovskou a V. Minaříkovou budou otevřeny po ukončení nepřítomnosti obou vedoucích ve škole).

NÁBOŽENSTVÍ - nepovinný předmět

Výuka bude probíhat každý pátek od 13.05 do 13.50, první hodina 20. 9. 2019.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Naše škola se snaží podporovat dobré vztahy mezi spolužáky, žáky i dospělými. Patří k nim vzájemný respekt, respekt k soukromým věcem, bezpečné prostředí, ve kterém je nám všem dobře. Žáci jsou vedeni k tomu, jak mají řešit konflikty. Cesta nevede přes oplácení, metoda „oko za oko, zub za zub“ nepřinese nic dobrého.  Žáci vědí, že mají umět druhým důrazně říci, že jim něco  vadí a je nepříjemné. Všichni mohou požádat pedagogy o pomoc při řešení konfliktů nebo situací, se kterými si neví rady. Se svými problémy mohou žáci zajít za učiteli, za výchovnou poradkyní či školní psycholožkou.
Jestliže žák nedokáže problém řešit přímo, může využít schránku důvěry v chodbě před kancelářemi vedení školy, případně mohou žáci využít elektronickou schránku důvěry na webových stránkách školy nebo mohou žáci psát na adresu schrankaduverychabry@seznam.cz.
Zde jsou pravidla naší schránky důvěry.
1)          
TRÁPÍ TĚ NĚCO?
2)          
VÍŠ, ŽE NĚCO TRÁPÍ TVÉHO SPOLUŽÁKA ČI SPOLUŽAČKU?
3)          
NECHCEŠ O TOM MLUVIT?
4)          
SVĚŘ SE SCHRÁNCE DŮVĚRY
5)          
POKUD SE PODEPÍŠEŠ, BUDE PRO NÁS JEDNODUŠŠÍ TI POMOCI.
6)          
SCHRÁNKA DŮVĚRY JE V ŠATNĚ NEBO NAPIŠ NA:  schrankaduverychabry@seznam.cz

SCHRÁNKU DŮVĚRY VYBÍRÁ V NAŠÍ ŠKOLE VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ.
VŠECHNY INFORMACE JSOU DŮVĚRNÉ.
VŽDY SE BUDEME SNAŽIT TI POMOCI!
NIKDO NEMÁ PRÁVO NIKOMU UBLIŽOVAT.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZÁŘÍ 2019

Třídní schůzky 1. C proběhnou v pondělí 2. 9. 2019 od 9:30 hodin.
Úvodní třídní schůzky ostatních tříd se konají ve středu 4. 9. 2019 od 17:00 v tělocvičně školy (společná část - nabídka zájmové činnosti) a od cca 17:45 v kmenových třídách.

Zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin na školním hřišti.
V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení v kmenových učebnách jednotlivých tříd.
Vyučování 2. - 9. tříd končí v 8:45 hodin.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Dostavba školy

Vážení rodiče,
dostavba školy nebude v průběhu letních prázdnin zahájena, školní rok 2019/2020 tedy zahájíme v pondělí 2. 9. 2019. Veškeré informace o zahájení školního roku a o organizaci školního roku najdete koncem srpna na webu školy. Přejeme Vám krásné a klidné léto.

Úřední dny a hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
1. 7. – 4. 7. 2019   od 8:00 do 14:00
8. 7. – 12. 7. 2019 od 9:00 do 12:00
19. 8. – 30. 8. 2019 od 8:00 do 14:00
Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí ŠJ - tel. číslo 283852235 nebo 604748525, email: jidelna@zschabry.cz.
Na uvedených kontaktech si dohodněte termín návštěvy.
Pro ostatní záležitosti (vyzvednutí vysvědčení, platby apod.) si termín návštěvy předem dohodněte na tel. čísle 283852235 nebo 736754937, případně na emailové adrese hospodarka@zschabry.cz.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout na výše uvedených kontaktech.

Zahradní slavnost 2019

Zahradní slavnost 2019Ve středu 19. 6. 2019 proběhla od 16 hodin ZAHRADNÍ SLAVNOST. Vzhledem k dešti jsme se na poslední chvíli přesunuli do tělocvičny, kde proběhla všechna vystoupení, a do jídelny, kde jsme se mohli občerstvit. V průběhu odpoledne pršet přestalo, a děti si tak mohly na zahradě užít připravené skákací hrady. Organizátorům patří velký dík, že jsme se mohli příjemně rozloučit s končícím školním rokem. Všem přejeme krásné léto!

Třídní schůzky budoucích 1. tříd

V pondělí 17. 6. 2019 proběhnou od 17 hodin ve školní jídelně třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd. Rodiče budou seznámeni s vyučujícími, obdrží seznam potřebných pomůcek a získají informace o  školním stravování a o organizaci školní družiny.

SCIO NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ

Také v tomto školním roce se žáci 3. a 5. tříd zúčastnili národního testování společnosti SCIO.
Testy pro žáky 3. tříd se týkaly českého jazyka, matematiky, klíčových kompetencí a oblasti člověk a jeho svět.
V tomto ročníku testujeme žáky ne kvůli srovnání výsledků, ale zejména proto, že nemají s tímto způsobem práce na PC žádné zkušenosti a chceme je připravit, aby v dalších letech v testování uspěli. 
Testy pro žáky 5. tříd se týkaly obecně studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Naši žáci dosáhli ve všech oblastech vynikajících výsledků ve srovnání s dalšími základními školami. V českém jazyce i matematice patříme mezi úspěšné školy, máme výsledky lepší než 80% zúčastněných škol a v anglickém jazyce jsou naše výsledky špičkové, protože více než 90% našich žáků splňuje očekávaný výstup (celostátní výsledky dosahují 60%). Výsledky ukázaly, že učitelé dokážou velmi dobře rozvíjet studijní potenciál žáků ve všech testovaných oborech a že naše škola si dokáže udržet vynikající úroveň.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020V příloze jsou uvedeny výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, která byla přidělena v průběhu zápisu. Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky, které je v řízení, bude ukončeno po dodání všech podkladů.

Ředitelské volno

Na čtvrtek a pátek 9. a 10. 5. 2019 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮPosledním divadelním představením tohoto školního roku, které navštívíme s Klubem mladých diváků, bude představení Divadla D21 s názvem Trnová koruna Karla Havlíčka Borovského. To se uskuteční ve středu 24. 4. 2019 od 15.00 hodin.
Organizační pokyny obdrží žáci ve škole.

Projekty 2019

V tomto školním roce proběhnou projekty pro žáky 5. - 9. tříd od 2. do 6. května, v úterý 7. 5. proběhne prezentace. Zápis do projektů se uskuteční od 1. do 5. dubna přímo u učitelů, kteří daný projekt povedou.
Přehled projektů i pravidla zápisu najdete v příloze.

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. třídZápis do 1. tříd proběhne ve středu 24. 4. a ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin. Formulář žádosti o přijetí a zápisní list najdete pod článkem, případně v sekci Formuláře ke stažení.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků proběhne 27. března od 19.00. Jedná se o muzikál Hudebního divadla Karlín ČAS RŮŽÍ. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

Vysvědčení ve stylu první republiky

Po zhlédnutí prvního dílu nádherného seriálu Bylo nás pět, který se jmenuje Vysvědčení, nás napadlo, že bychom naší republice mohli dodatečně poblahopřát ke stým narozeninám netradičním způsobem. Výzvu, abychom se na den pololetního vysvědčení oblékli ve stylu první republiky, vyslyšeli učitelé i žáci. Pro vysvědčení si žáci přišli opravdu slavnostně oblečeni. K vidění byly nádherné modely šatů, klobouky, rukavičky, košile s motýlkem či kravatou, krajkové límečky, kabelky nebo šle. Pozadu nezůstali ani učitelé. Korzování o velké přestávce bylo přehlídkou zdařilých kostýmů. Celé dopoledne provázel příjemný pocit z této akce.
Nebývá to již dnes v pololetí zvykem, ale k vážnosti dne, kdy děti dostávají vysvědčení, se slavnostní oblečení moc hodilo. Důležitost vzdělání a práce pro naši vlast byla v prvních letech naší republiky velmi živá, aktuální a v mnoha proslovech zmiňovaná.  Možná o tomto dnes méně mluvíme, ale důležitost mají tyto hodnoty stejnou jako tehdy.
Bylo to moc pěkné dopoledne.
Třída 2.B

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2019

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2019Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 13. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show". Akce proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 16. a 17. dubna 2019. Přehlídka je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Nově upravená pravidla soutěžního setkání najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 1. dubna 2019.

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮV pondělí 11.2.2019 v 15.00 navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo ABC, které na toto odpoledne připravilo představení s názvem Evžen Oněgin. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace k představení

VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ JARMARKVe středu 12. 12. 2018 se od 16 do 18 hodin konal tradiční vánoční jarmark. Žáci, jejich rodiče, prarodiče, sourozenci i další přátelé školy spolu s učiteli mohli opět po roce strávit příjemný předvánoční podvečer.  Některé třídy si pro návštěvníky připravily krátké vystoupení, jinde jsme mohli ochutnat vánoční dobroty nebo si koupit vánoční dekorace.

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮDivadelní sezónu 2018 / 2019 s Klubem mladých diváků zahájíme 17. prosince 2018 v 19.00 hodin v Divadle Na Vinohradech představením Škola žen. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole.

Ředitelské volno

Na čtvrtek a pátek 3. a 4. 1. 2019 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů (kontrola topného systému a kotelny). V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Šablony II: Základní škola Praha - Dolní Chabry

Šablony II: Základní škola Praha - Dolní ChabryProjekt s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009506 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt podporuje školu od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020 v těchto oblastech:
Dočasná personální podpora - školní psycholog základním školám.
Podpora polytechnického vzdělávání - vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání.
Podpora kariérového poradenství pro žáky - školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ.

Ve školním roce 2018/2019 jsou otevřeny tyto kroužky školního klubu:

Tvoření z Hama beads pro kluky i holky – rozvoj jemné motoriky
(100 Kč na materiál)

 1. - 2.

pondělí
13:00 – 14:00

 P. Svárovská

Korálkování
(200 Kč na materiál)

 2.– 9.

úterý sudý týden
14:00 – 15:30

 P. Svárovská

Korálkování
(200 Kč na materiál)

 2.– 9.

úterý lichý týden
14:00 – 15:30

 P. Svárovská

Výtvarné tvoření

(200 Kč na materiál)

 2. - 5.

čtvrtek
14:00 – 15:00

 V. Minaříková

Základy společenských tanců a společenského chování

 6. - 9.

Středa 14:00 – 14:45 (podle zájmu příp. do 15:30)

 D. Houska

Sboreček (veselé zpívání)

1. - 5.

Úterý 13:15 - 14:00
a čtvrtek 13:15 - 14:00

E. Marešová

Úspěšné přijímací zkoušky CERMAT

V jednotných přijímacích zkouškách CERMAT byli žáci pátého, sedmého i devátého ročníku v roce 2018 velice úspěšní. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem dosáhli výrazně lepších výsledků v českém jazyce i matematice. Z výsledků je zřejmé, že velký dík za úspěchy uchazečů o studium na středních školách a víceletých gymnáziích patří pedagogům chaberské školy, kteří dokážou rozvíjet studijní předpoklady žáků a umožňují jim tak úspěšný nástup do dalšího studia. Podrobnou výsledkovou listinu najdete v příloze.

Informace o činnosti školní psycholožky

Informace o činnosti školní psycholožkyInformace o činnosti školní psycholožky

Stravování pro cizí strávníky

Od 1. 4. 2017 nabízí školní jídelna stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy. Cena oběda činí 65,- Kč. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a případně salátu, dezertu či ovoce.
Je možné si  vybrat ze dvou druhů jídel.
Obědy lze odebírat výhradně do přinesených nádob ve stanovené době: PO - PÁ  11.10 - 11.40 hod.
Způsob úhrady stravování – pouze bezhotovostně.
Bližší informace ke stravování najdete pod záložkou "Školní jídelna".
Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí stravování na tel. 604 748 525 nebo 283 852 235.

Organizace 1. týdne školního roku 2018/2019

Pondělí 3. 9. 2018
8:00 – slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti (za nepříznivého počasí v kmenových třídách)
1. třída – vyučování do cca 9:30 (stužkování, slavnostní přivítání); od 9:30 třídní schůzky
2. – 9. třída – vyučování do 8:45
Oběd ve školní jídelně 9:00 – 12:00
Školní družina je od 3. 9. v provozu od 7:00 do 17:00

Úterý 4. 9. 2018
1. třída
– vyučování do 9:40
2. – 3. třída – vyučování do 11:40 (TU ve svých třídách)
4. – 6. třída – vyučování do 12:10 (TU ve svých třídách)
7. – 9. třída – vyučování do 12:35 (TU ve svých třídách)
Oběd ve školní jídelně od 4. 9. v pravidelném čase od 11:30 do 14:00

Středa 5. 9. 2018
1. třída
– vyučování do 10:45
2. – 9. třída - vyučování dle rozvrhu
17:00 – úvodní třídní schůzky (v tělocvičně školy, od 17:45 v kmenových třídách)

Čtvrtek 6. 9. 2018
1. třída
– vyučování do 10:45
2. – 9. třída - vyučování dle rozvrhu
6. třídy - adaptační program

Pátek 7. 9. 2018
1. třída – vyučování do 11:40
2. – 9. třída - vyučování dle rozvrhu
6. třídy - adaptační program

Od pondělí 10. 9. 2018
- všechny třídy - vyučování dle rozvrhu

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáky 1. tříd je možné po telefonické domluvě přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních hodinách. Informace o zahájení školního roku 2019/2020 a o organizaci prvního školního týdne budou zveřejněny na webových stránkách školy v průběhu letních prázdnin.

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2018

Ve středu 20. června proběhne od 16 hodin již tradiční ZAHRADNÍ SLAVNOST. Kromě vystoupení žáků 1. i 2. stupně vás čeká pestré občerstvení. Přijďte se společně pobavit a rozloučit se školním rokem 2017/18!!!

Informace v souladu s nařízením GDPR

SCIO testování 3. a 5. tříd ve školním roce 2017/2018

Také v tomto školním roce se naše škola zapojila do srovnávacích SCIO testů. I v letošním roce se testů zúčastnili žáci 3., 5. a 9. ročníku.
Výsledky žáků 9. tříd v českém jazyce i matematice byly lepší než u poloviny zúčastněných škol, jejich studijní potenciál je využíván v naší škole optimálně.
Také výsledky žáků 3. tříd se řadí k nadprůměru, v českém jazyce a matematice jsou lepší než polovina zúčastněných škol, výsledky v oblasti člověk a jeho svět byly lepší než 60% škol a výsledky v klíčových kompetencích nás řadí mezi nejlepších 30% zúčastněných škol.
Nejlepších výsledků dosáhli žáci 5. tříd. V matematice patříme mezi 20% nejúspěšnějších škol, v českém jazyce dokonce mezi 10% nejúspěšnějších.
O tom, že studijní potenciál našich žáků využíváme dobře, svědčí také vysoká úspěšnost v jednotných přijímacích zkouškách. Drtivá většina uchazečů o víceletá gymnázia i střední školy byla přijata již v prvním kole na základě výborných výsledků dosažených v přijímacím řízení.

ŠKOLNÍ MIKINY JSOU OPĚT TADY!!!

ŠKOLNÍ MIKINY JSOU OPĚT TADY!!!Také letos budou mít žáci, rodiče a všichni přátelé naší školy možnost objednat si již tradiční školní mikinu nebo tričko!!! Hlasujte pro jeden ze tří navržených vzorů. Vítězný návrh ozdobí naše školní oblečení pro tento rok. Po skončení hlasování si budete moci oblečení objednat. Hlasování zde!!!

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

V příloze jsou zveřejněny výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, které bylo každému uchazeči přiděleno při podání žádosti.

Ohlédnutí za Come and Show

Ohlédnutí za Come and ShowDvanáctý ročník stále oblíbenější soutěžní přehlídky Come and Show proběhl ve dnech 27. a 28. března v ZUŠ Taussigova. Sešlo se zde rekordních 530 dětí z celkem 25 pražských základních škol.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Projekty 2018 pro žáky 5. - 9. tříd (2. - 4. 5. 2018 + 9. 5. prezentace)

Milí žáci,
v nabídce je pro tento rok jedenáct tematicky různorodých projektů, ze kterých můžete vybírat. Záleží jen na vás, který projekt vás zaujme a vy si jej zvolíte. Zápis do projektů probíhá od úterý 3. 4. do pátku 6. 4. 2018 přímo u učitelů, kteří vedou vybraný projekt. Zapsat se můžete pouze do jednoho z projektů!!! Zároveň platí, že každý žák se musí do některého z projektů zapsat!!! Pořadí zápisu žáků do projektu nerozhoduje o zařazení do daného projektu – v průběhu zápisu budou zapsáni všichni zájemci. V každém projektu vás bude pracovat max. 16, v projektech č. 4, 10 a 11 je max. počet účastníků 29. V případě, že v některém projektu bude zapsáno více zájemců, než je v projektu míst, rozhodne los.
Informační schůzka, na které budete seznámeni s průběhem jednotlivých dní, s místem a časem setkání, s potřebnými pomůckami a s přesnou výší vybírané částky na jednotlivé akce, proběhne v druhé polovině dubna.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise 2018

Velikonoční turnaj ve stolním tenise 2018V pátek 23. 3. 2018 se uskutečnil již 24. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenise, který pro žáky naší školy a další Chaberáky pořáda TJ ZŠ Chabry. Turnaje se zúčastnilo více než 40 sportovců, kteří se utkali ve čtyřech kategoriích. Děkujeme všem účastníkům i rozhodčím za jejich sportovní výkony a vítězům blahopřejeme. Fotky najdete zde.

Informace Hygienické stanice hl. m. Prahy k výskytu pedikulózy

Pražské školáky trápí vši - Nejdůležitější je odpovědnost rodičů
(...)HSHMP proto v dané souvislosti apeluje především na rodiče, aby věnovali případnému výskytu vší u svých dětí mimořádnou pozornost a situaci v rodině v žádném případě nepodceňovali.
Co může udělat škola a rodiče?

Z odborného pohledu je zavšivení považováno za infekční onemocnění pediculosis, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Pedikulóza se projevuje nadměrným svěděním hlavy způsobeným bodáním a pohybem vší. Svědění nutí děti ke škrábání. I když veš není přenašečem žádných onemocnění, může samotné škrábání vést ke vzniku poškození pokožky a druhotné infekci.
Z důvodu ochrany zdraví v kolektivu a na základě příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do kolektivu. Diagnostikovat onemocnění však může pouze lékař, nikoli zaměstnanci škol. Rodiče mají povinnost na tuto skutečnost upozornit.
Více informací v přiložené zprávě Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show

Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 12. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show". Akce proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 27. a 28. března 2018. 

Přehlídka je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Nově upravená pravidla soutěžního setkání najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 10. března 2018.

Pražské poetické setkání 2018

Pražské poetické setkání 2018

Letošní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání se konalo 2. března 2018 v Chaberském dvoře. Sešlo se téměř 60 dětí z prvních až devátých tříd naší základní školy.
V porotě jsme tentokrát přivítali milého hosta -  pana Jaroslava Šnercha, básníka, který již podruhé navštívil školní kolo naší poetické přehlídky. Bylo milé, že si pan Šnerch udělal čas a přišel mezi nás.
Dopoledne s poezií bylo zajímavé a inspirativní, slyšeli jsme mnoho krásných textů a básniček.
V letošním roce se těšily největší oblibě básně Jaroslava Seiferta a Jiřího Žáčka. A velmi originální a vtipné bylo vystoupení Julinky Maříkové ze 4. A, která přednesla úryvek z knihy Ireny Douskové Hrdý Budžes a svým pojetím publikum příjemně pobavila. Milým překvapením bylo i vystoupení osmáka Matyáše Kožíška, jenž se svým textem Štěně od Kateřiny Lužné také sklidil velký potlesk.
Naši nejmenší, prvňáčci, si vyzkoušeli, jaké je to vlastně na pódiu. I když možná měli někteří trochu strach, tak nakonec své básničky moc hezky a bez chybičky zarecitovali. Nemohou zatím ještě postoupit do dalšího kola, ale byla to pro ně velká zkouška pro příští ročník Pražského poetického setkání.
Příjemné dopoledne jsme zakončili předáním pamětních listů, sladkých odměn a vyhlášením postupujících žáků do obvodního kola.

Do obvodního kola postupují tito žáci:Usmívající se

1. kategorie
Eliška Tašková – 3. C; Vítek Přibyl – 2. A
2. kategorie
Julie Maříková – 4. A; Jan Jiřík – 5. B
3. kategorie
Madina Tagirova – 7. A; Hana Benková – 7. A
4. kategorie
Adéla Soukupová – 9. A; Matyáš Kožíšek – 8. B

Postupujícím žákům gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí v obvodních kolech, která je čekají 19. a 20. března 2018 v DDM Přemyšlenská.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků zhlédneme 8. března od 19.00 v DIVADLE V DLOUHÉ. Tentokrát půjde o představení TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Info o představení zde.

Geologická olympiáda

Již druhým rokem se naše škola zúčastnila Geologické olympiády,  kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Školního kola se zúčastnilo deset žáků ze 7. - 9. ročníku. První tři místa obsadili: 1. Karel Špaček, 2. Karel Kraus, 3. Jakub Michálek. Karel Špaček se v celkovém hodnocení všech školních kol umístil dokonce na 2. - 4. místě v celé republice. V obvodním kole, které také již proběhlo, skončili na stupních vítězů téměř shodní úspěšní řešitelé v pozměněném pořadí: zvítězil Karel Kraus, 2. byl Jakub Michálek a na 3. místě se stejným počtem bodů Karel Špaček a Helena Dvořáková.
Všech deset účastníků školního i obvodního kola postupuje vzhledem k výborným výsledkům do krajského kola, které se bude konat 9. dubna v sídle České geologické služby.

 

Karneval Z pohádky do pohádky

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry, z.s. ve spolupráci se ZŠ Praha – Dolní Chabry Vás zve v sobotu 10. března 2018 od 15:00 hodin na 20. dětský karneval plný soutěží a tance pod názvem Z pohádky do pohádky, který se koná v tělocvičně školy. Vstupné dobrovolné přijďte včas!!! Prosíme všechny účastníky o přezutí v šatně školy.

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Velikonoční turnaj ve stolním tenisuV pátek 23. 3. 2018 proběhne od 12 do cca 15 hodin 14. ročník tradičního Velikonočního turnaje ve stolním tenise. Zájemci z řad žáků a žákyň naší školy, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu, se mohou přihlásit do pátku 9. 3. 2018 do 14 hodin v kanceláři u zástupce ředitelky školy. První tři v každé kategorii (děti 1. - 3. třídy, žáci a žákyně 4. - 6. třída a 7. - 9. třída) získají diplom, vítězové také putovní pohár.

Pololetní a jarní prázdniny

Pololetní a jarní prázdninyVysvědčení s hodnocením za 1. pololetí školního roku 2017/2018 dostanou žáci ve středu 31. 1. 2018. V pátek 2. 2. 2018 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Jarní prázdniny pro Prahu 8 jsou v týdnu od pondělí 12. 2. do pátku 16. 2. 2018. Během prázdnin není v provozu školní jídelna ani školní družina.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůV pondělí 22.1.2018 v 19.00 navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo Na Fidlovačce, které pro tento večer připravilo představení s názvem Sugar (Někdo to rád horké). Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Bližší informace o představení

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

V Základní škole Praha - Dolní Chabry probíhá v kalendářním roce 2017 bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vánoce 2017

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci a žákyně,
jménem všech zaměstnanců školy Vám všem přejeme krásné a klidné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku 2018. Těšíme se na Vás ve středu 3. 1. 2018, kdy začíná vyučování v novém kalendářním roce.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůLetošní divadelní sezónu s Klubem mladých diváků zahájíme v úterý 5.12. 2017 v 15.00 představením Čapek v Divadle Rokoko. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

SPONZORSKÉ DARY ŠKOLE

Základní škola Praha - Dolní Chabry se obrací na všechny případné dárce, kteří by chtěli pomoci škole v jejím dalším rozvoji. V tomto kalendářním roce jsme postupně vybavili všechny třídy počítačovou technikou, která slouží pro výuku žáků naší školy. Vzhledem k dalším vysokým investicím do zlepšení prostředí pro žáky (např. nové lavice, židle i nábytek v některých třídách) přivítáme finanční dary v jakékoliv výši. Podnikatelé i firmy si mohou darovanou částku odečíst ze svých daní. Pokud chcete škole pomoci sponzorským darem, obraťte se na ředitelku školy prostřednictvím emailu reditelna@zschabry.cz nebo na telefonním čísle 734 859 225. Předem děkujeme případným sponzorům.

Nové sportoviště v areálu školního hřiště

V současné době probíhá výstavba nového sportovního hřiště v areálu školy. Přestože stavba dosud není vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám dokončena (lajnování je možné provést pouze na suchý povrch), bylo již hřiště předáno investorovi, tj. MČ Praha - Dolní Chabry, a může sloužit nejen žákům naší školy, ale také sportovcům z řad veřejnosti.

Změna čísla účtu školy

Vážení rodiče,
abychom zjednodušili veškeré platby, sjednotili jsme účty a všechny platby škole budou od 1. 1. 2018 hrazeny pouze na účet č. 213498359/0800 (ŠD, ŠK, kroužky, ŠvP, výlety, plavání, učební pomůcky). Účet s předčíslím 123 nebude od tohoto data aktivní. Pro platby stravného zůstává i nadále v platnosti účet č. 19 - 213498359/0800.

Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Žákovská rada 3. 10. 2017

1) Volba předsedy a místopředsedy.
2) ŽR se bude scházet 1x měsíčně, v případě potřeby častěji. O mimořádnou schůzku rady mohou požádat i žáci.
3) V případě, že člen ŽR dostane výchovné opatření (ředitelskou důtku nebo snížený stupeň z chování) zvolí si třída nového zástupce.
4) Do příští ŽR, která se bude konat 31. října, si třídy připraví návrhy akcí, které by chtěla pořádat.  Případně dotazy či připomínky.

Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku s aprobací VV a HV na částečný úvazek (10 hodin týdně).
Nástup možný ihned.

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

V Základní škole Praha - Dolní Chabry probíhá v kalendářním roce 2017 bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nepovinný předmět - náboženství

V tomto školním roce bude probíhat výuka nepovinného předmětu náboženství v pátek od 12:45 do 13:30 hodin pod vedením Mgr. Pavla Šimůnka.

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny všechny nabízené kroužky školního klubu:
Tvoření z Mana beads pro kluky i holky – rozvoj jemné motoriky
(1. + 2. tř.; P. Svárovská; po 13:00 – 13:45)
Korálkování I. (2. – 4. A.; P. Svárovská; út sudý týden 13:00 – 14:30)
Výtvarné tvoření pro pokročilé (2. + 3. třída; V. Minaříková; út 14:00 – 15:00)
Konverzace v AJ (8. třída; M. Charvátová; út 14:00 – 14:45)
Korálkování II.
(4. B – 9. třída; P. Svárovská; út lichý týden 13:45 – 15:15)

Přírodovědný (6. – 9. tř.; V. Minaříková; 7:00 – 7:45)

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU - STRAVNÉ!!!

Nové číslo účtu: 19-213498359/0800. Variabilní symboly zůstávají nezměněny.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Úspěch "finančních poradců" z chaberské školy

Výběr našich deváťáků ve složení Terka Vozanková, Dan Vilímek, Kuba Karban, Maty Urbánek, Kuba Fiala a Kuba Závěrka se zúčastnil dalšího ročníku Finančního mistrovství ČR. V konkurenci 168 jednotlivců a 28 základních a středních škol z celé republiky se naši žáci umístili na krásném 5. místě. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších (nejen finančních) úspěchů.

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost Ve středu 14. 6. 2017 proběhne od 16 hodin na školním hřišti a na zahradě školy ZAHRADNÍ SLAVNOST. Čekají Vás krátká vystoupení dětí z 1. i 2. stupně a jako host vystoupí bývalá žákyně naší školy Terka Balonová. Pro všechny bude ve spolupráci s SPCHŠ připraveno bohaté občerstvení. Přijďte se spolu s námi rozloučit s končícím školním rokem!!!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

Třídní schůzky budoucích 1. tříd se konaly v pondělí 12. června 2017 od 17 hodin ve školní jídelně. Informace týkající se školní družiny, stravování a seznam potřebných pomůcek jsou k dispozici v příloze. Žáky 1. tříd je možné přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních hodinách. Informace o organizaci prvního školního týdne budou zveřejněny na webových stránkách školy v srpnu 2017.

Dětský den 2017

Dětský den 2017Školská a sportovní komise MČ Praha - Dolní Chabry pořádá ve spolupráci se Základní školou Praha - Dolní Chabry a TJ ZŠ Chabry ve čtvrtek 1. června 2017 Dětský den pro děti z MŠ a žáky 1. tříd ZŠ. Akce je určena i pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Přijďte všichni, kdo si chcete zasoutěžit a zasportovat!!!

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017 - 2018

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku Základní školy Praha – Dolní Chabry ve školním roce 2017 – 18:
86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141.

Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky:
77, 81, 84, 88, 89, 90, 96, 98, 117, 140.

Usnesení o přerušení správního řízení:
127, 142.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků zhlédneme 2. května od 15.00 v Žižkovském divadle. Tentokrát půjde o představení Válka s mloky. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

Recitační soutěž Come and Show

Recitační soutěž Come and ShowLetošní 11. ročník recitační soutěže se koná v koncertním sále ZUŠ Taussigova (které tímto děkujeme za poskytnutí reprezentativních prostor s vynikající akustikou). 
Vzhledem k termínu přijímacích zkoušek jsme v tomto ročníku prohodili termíny jednotlivých kategorií: v úterý 11. 4. budou soutěžit starší žáci, kategorie Intermediate a Advanced (5. - 9. třída); ve středu 12. 4. mladší žáci, kategorie Starter a Beginner (1. - 4. třída)
V odkaze níže najdete seznamy všech soutěžících s pořadím jejich vystoupení, plán cesty k ZUŠ Taussigova, a po ukončení soutěže rovněž výsledkové listiny a odkaz na fotogalerii.
Všem soutěžícím i jejich vyučujícím držíme palce a těšíme se na setkání.

Fotogalerie - středa 12. dubna Fotogalerie - úterý 11. dubna

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ:
Všichni zájemci, kteří podali žádost o přijetí ke vzdělávání v naší škole a doložili veškeré potřebné náležitosti, budou do naší školy přijati. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v úterý 2. 5. 2017.
Zápis do 1. tříd Základní školy Praha - Dolní Chabry proběhne ve středu 26. 4. 2017 a ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 14 do 17 hodin.

Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky, musí o něj požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 8 nebo speciálně pedagogické centrum), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k dlouhým objednacím termínům k vyšetření v PPP pro Prahu 8 doporučujeme objednání co nejdříve.
Zákonní zástupci mají právo nahlédnout do zápisového spisu svého dítěte ve středu 3.5.2017 od 14 do 16 hodin. Podrobné informace k zápisu najdete zde

PROJEKTY PRO ŽÁKY 5. – 9. TŘÍD (9. – 12. 5. 2017)

Milí žáci,
v nabídce je pro tento rok jedenáct tematicky různorodých projektů, ze kterých můžete vybírat. Záleží jen na vás, který projekt vás zaujme a vy si jej zvolíte. Zápis do projektů probíhá od středy 22. 3. do pondělí 3. 4. 2017 přímo u učitelů, kteří vedou vybraný projekt. Zapsat se můžete pouze do jednoho z projektů!!! Pořadí zápisu žáků do projektu nerozhoduje o zařazení do daného projektu – v průběhu zápisu budou zapsáni všichni zájemci. V každém projektu vás bude pracovat max. 15, v projektech č. 2, 3, 7 a 11 je max. počet účastníků 30. V případě, že v některém projektu bude zapsáno více zájemců, než je v projektu míst, rozhodne los.
Informační schůzka, na které budete seznámeni s průběhem jednotlivých dní, s místem a časem setkání, s potřebnými pomůckami a s přesnou výší vybírané částky na jednotlivé akce, proběhne v posledním dubnovém týdnu.

Třídní schůzky

Ve středu 5. dubna 2017 proběhnou třídní schůzky - pro 1. stupeň od 17 hodin, pro 2. stupeň od 18 hodin. Třídní schůzky se konají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

XXIII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu

XXIII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisuV pátek 7. dubna od 12 do 15 hodin proběhne v tělocvičně školy turnaj žáků a žákyň ve stolním tenisu. Přihlašujte se v kanceláři zástupce ředitelky školy do pátku 24. března.
V sobotu 8. dubna proběhne trunaj žen a mužů, přihlášky na tel. čísle 723127130 (p. Jaroslav Vokáč).

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůVe středu 15.3.2017 v 19.30 navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo Na Fidlovačce, které pro tento večer připravilo představení s názvem Dohazovačka. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Bližší informace o představení

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

V Základní škole Praha - Dolní Chabry probíhá v kalendářním roce 2017 bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Recitační soutěž Come and Show

Recitační soutěž Come and ShowZákladní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 11. ročník recitační soutěže v angličtině "Come and Show". Soutěž proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 11. a 12. dubna 2017. 
Soutěž je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol. Podrobná pravidla soutěže najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 31. března 2017.

PLATBA ZA ŠD

Vážení rodiče,
platbu za školní družinu na 2. pololetí školního roku 2016/2017 uhraďte na účet č. 213498359/0800 do 10. února 2017. Variabilní symbol platby - ID vašeho dítěte (pětimístné číslo).

Anglie - po stopách krále Artuše

Anglie - po stopách krále ArtušeKoncem února vyrazí skupina našich žáků v doprovodu svých učitelů na náročný poznávací zájezd do Anglie, tentokrát tematicky zaměřený na bájného krále Artuše. Navštívíme nejkrásnější a nejzajímavější místa Anglie s bohatou historií a projedeme jih Anglie od východu na západ a zpět. Děti opět navštíví mnoho anglických památek, poznají "na vlastní kůži" anglickou povahu a dostanou možnost uplatnit své znalosti angličtiny. Zájezd se koná v termínu od 25. února do 3. března 2017 a na tomto místě najdete odkazy na všechny důležité informace před cestou i o jejím průběhu. 
Kapacita: 43 účastníků. 
Přihlášky a bližší informace: Mgr. Petra Svárovská (602435851)

Aktuální informace: všechny děti jsou v pořádku, absolvujeme náročný londýnský program a zítra vyrážíme na okružní jízdu po jižním pobřeží.
27.2. - Dnes  nás potrápilo počasí a  několikrát jsme zmokli. Viděli jsme ale hodně zajímavých míst a xen jsme si užili. Všechny děti jsou zdravé a v pořádku.

Školní mikiny a trička jsou opět tady!!!

Také letos mají žáci, rodiče a všichni přátelé naší školy možnost objednat si již tradiční školní mikinu nebo tričko, tentokrát v rozšířené nabídce nových barev!!! Objednávat si mikinu je možné do 17.2.2017 prostřednictvím objednávkových lístků, na kterých jsou uvedeny jednotlivé velikosti a rozměry mikin. Doporučujeme dobře změřit a porovnat velikost - nejmenší dětská velikost je vhodná pro předškoláky!!!

Olympiáda v českém jazyce

Letos se školního kola OČJ zúčastnilo 29 žáků osmých a devátých tříd. Do obvodního kola postoupila Vanda Knížková (8. A), která se umístila na 14. místě. Pěkné čtvrté místo obhájil Kája Špaček z 8. B a stal se také náhradníkem v postupu do krajského kola. Konkurence byla opravdu velká, gratulujeme.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků proběhne 9. ledna od 19.00. Jedná se o představení Divadla ABC s názvem August, August, August. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

Ocenění za zájmovou činnost

Ocenění za zájmovou činnostNaše škola obdržela od školského zařízení Kroužky certifikát PARTNERSKÁ ŠKOLA za kvalitní a pestré mimoškolní vzdělávání. Jsme hrdí, že si naší snahy starat se o rozvoj našich žáků nad rámec povinností školy cení nejen naši žáci a jejich rodiče, ale také naši dlouhodobí partneři.

Zpívání na schodech

Zpívání na schodechTradičním zpíváním na schodech jsme se ve škole všichni společně rozloučili s končícím rokem 2016. Zazpívali jsme si známé i méně známé koledy a teď se všichni těšíme na prázdniny!!!

Ředitelské dny a vánoční prázdniny

Ředitelka školy ve dnech 21. a 22.12.2016 uděluje z technických důvodů ředitelské volno žákům Základní školy Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23.12.2016 a končí v pondělí 2.1.2017. Vyučování v novém roce začíná v úterý 3.1.2017.

Vánoční jarmark

Vánoční jarmarkVe středu 14. 12. 2016 se od 16 do 18 hodin konal tradiční vánoční jarmark. Žáci, jejich rodiče, sourozenci i babičky a dědečkové spolu s učiteli strávili příjemný předvánoční podvečer.  Některé třídy si připravily krátké vystoupení, jinde jsme mohli ochutnat vánoční dobroty nebo si koupit vánoční dekorace. Ve všech patrech už byla cítit vánoční atmosféra. Všem přejeme příjemné a klidné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Informace k podání přihlášky na SŠ

Informace k podání přihlášky na SŠ najdete v sekci Informace a odkazy. Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Program BAKALÁŘI

Vážení rodiče,
program Bakaláři - elektronická žákovská knížka je spuštěn. Odkaz na přihlašovací stránku najdete v levé liště nahoře nebo pod článkem. Do programu Bakaláři se nelze hlásit přihlašovacími údaji z minulého roku (Edupage) ani ze stránky rozvrhy tříd. Program Bakaláři - odkaz

Džungle před tabulí - projektové dny

Projektové dny jsme společně strávili v rytmu rokenrolu a ti, kteří si mysleli, že ho tato hudba nepohltí, se mýlili. Nakonec jsme tančili všichni a bylo to fajn. Dozvěděli jsme se také o vzniku rokenrolu, o muzikantech, kteří ho hráli a zpívali, také o Americe 50. let se známou Route 66, o nástrojích, oblečení a také, co to znamená Džungle před tabulí. 
Muzika, písničky, kulisy, stylové oblečení a chuť do divadla byly základem našeho projektového vystoupení, které jsme si nakonec všichni užili. Závěrečná píseň Elvise Presleyho i s hlavním představitelem v podání jednoho z nás byla symbolickou tečkou za projektem, na který budeme jistě všichni rádi vzpomínat.


Fotky a video z vystoupení

Nové stanovy SPCHŠ

Informace SPCHŠInformace SPCHŠ

Stanovy SPCHŠStanovy SPCHŠ

Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku s aprobací VV a HV na částečný úvazek (cca 10 hodin týdně). Pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících podmínkou. Nástup možný ihned. Nabídky zasílejte na email: reditelna@zschabry.cz.

Platby obědů - upozornění pro rodiče

Vzhledem k vysokému počtu žáků, kteří nemají dosud zaplacené obědy ve školní jídelně na měsíc září, upozorňujeme, že od pondělí 12.9.2016 budou obědy vydávány pouze žákům, kteří mají na kontě strávníka dostatečný finanční obnos.

Školní rok 2015/2016

SCIO TESTY

SCIO TESTYNaše škola se na jaře zúčastnila srovnávacího testování společnosti SCIO.
Žáci naší školy získali ocenění za výborné výsledky v testování Stonožka
z matematiky. Gratulujeme!!! Certifikát ke stažení.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Ve středu 15.6.2016 se od 16 hodin koná školní ZAHRADNÍ SLAVNOST. Přijďte společně prožít příjemné odpoledne a rozloučit se s letošním školním rokem. Pro návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program i občerstvení.

Pražské poetické setkání v Chaberském dvoře

Pražské poetické setkání v Chaberském dvořeVe středu 16. března proběhlo jako již tradičně v Chaberském dvoře školní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Sešlo se asi 50 žáků, kteří postoupili z třídních kol. Příjemné dopoledne zahájila Terka Balonová a zazpívala dvě vlastní písničky, dále pak přečetla své vlastní básně Vanda Knížková. Potom jsme slyšeli mnoho hezkých básní a textů od českých i světových autorů v podání žáčků z prvního stupně i jejich starších kamarádů z vyšších ročníků. V krásných prostorách Chaberského dvora si děti mohly vyzkoušet své vystoupení na pódiu, překonat trému a získat další zkušenost z vystoupení před publikem. Blahopřejeme postupujícím žákům do obvodního kola, které se bude konat příští týden v DDM Přemyšlenská. Budeme jim držet palce.


Fotky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍDV pondělí 13.6.2016 se konají od 17 hodin ve školní jídelně třídní schůzky budoucích 1. tříd. Rodiče obdrží informace týkající se docházky do školní družiny, přihlášky ke stravování, seznam potřebných pomůcek a další důležité informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy.

Projektové dny 10. 5. - 13. 5. 2016

Projektové dny 10. 5. - 13. 5. 2016V pátek 13. května proběhla v tělocvičně školy prezentace všech projektů, ve kterých pracovali žáci 5. - 9. ročníků. Na všech účastnících bylo vidět, že je projekty zaujaly a přinesly jim spoustu nových poznatků, zkušeností a zážitků. Všem vedoucím projektů děkujeme za zajímavý program, který pro žáky připravili!!! Fotky z prezentace.

Recitační soutěž Come and Show

Recitační soutěž Come and ShowZákladní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje jubilejní 10. ročník recitační soutěže v angličtině "Come and Show". Soutěž proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 22. a 23. března 2016. 
Soutěž je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol. Podrobná pravidla soutěže najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 11. března 2016.

DO TEREZÍNA ZA SMUTNÝMI DĚJINAMI 20. STOLETÍ

DO TEREZÍNA ZA SMUTNÝMI DĚJINAMI 20. STOLETÍ

V pátek 12. února se žáci 8. a 9. ročníku vypravili do Terezína, aby se v ulicích bývalého ghetta a za hradbami terezínské Malé pevnosti pokusili o nemožné – vžít se do tisíců nevinných lidí, kteří zde po různě dlouhou dobu v otřesných podmínkách přežívali. Žáci neodjížděli do Terezína nepřipraveni. Již před odjezdem se v rámci projektu Holocaust začali podrobně seznamovat s touto problematikou. Expozice Muzea ghetta, procházka po Terezíně ke krematoriu a židovskému hřbitovu se zastávkou u slepé koleje, tiše připomínající osudy vězněných lidí, a závěrečná prohlídka Malé pevnosti jim ale zajisté pomohly dokreslit představu o hrůzách holocaustu. Slovy našich žáků: „V těch podmínkách, co žili, by z nás nepřežil ani jeden.“, „Nemůžu pochopit, jak takové věci vůbec někdo mohl dělat.“, „Holocaust, hrozivá a odporná část ne tak dávné historie. Poučme se, aby se historie již neopakovala!“

Fotky

Lyžařský kurz- Nízké Tatry 2016

Lyžařský kurz- Nízké Tatry 2016S výběrem žáků 5. až 9. ročníku jsme se zúčastnili lyžařského kurzu v Jasné na Slovensku.
V Nízkých Tatrách jsme si skvěle užili vše, co k tomuto místo neodmyslitelně patří. Dostatek sněhu, občasný vítr a rozmary počasí, koupání v Tatralandii v Liptovském Mikuláši a hlavně nekonečné sjezdovky.
Kromě pilování našeho lyžařského umu jsme se také učili slovensky. Konečně víme, jak studí cencúl´, jak správně držet lyžiarske paličky, alebo ako chutia raňajky. Lyžák jsme si náramně užili a již se těšíme, až i na našich horách napadne sníh, abychom si zalyžovali třeba i tady.
Foto naleznete zde: http://zs-dolni-chabry.rajce.idnes.cz/Lyzarsky_kurz-_Nizke_Tatry_2016

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž PangeaDne 17.2. 2016 proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Školní jídelnu zaplnili žáci od 4. do 9. třídy a pustili se do řešení úkolů. Úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Projekt "Za příběhy tisíce a jedné noci aneb Tajemství a kouzlo dávného Orientu"

Projekt Letošní začátek byl maličko rozpačitý a zpočátku se zdálo, že si snad nezahrajeme jako v minulých letech. Bylo nás pětMrkající.  Ale vše dopadlo dobře! Nakonec se nás sešlo 19. I přesto, že někteří z nás měli obavu z hraní a vystoupení, nakonec se překonali a přidali se k nám. Scénář byl pod taktovkou deváťáků Lilky, Vojty a Míši sepsán v pondělí odpoledne, abychom mohli další 2 dny nacvičovat.
Všichni jsme pak společnými silami tvořili kulisy, přinesli jsme si polštářky, orientální předměty a oblečení, také šátky na turbany a přenesli jsme se do dávného Orientu. Přišel mezi nás také sympaťák Vladimír, student, který žil v Teheránu a také tam studoval perštinu a arabštinu. Vyprávěl nám o zvycích v různých orientálních zemích. Beseda byla moc prima a nechtělo se nám loučit.  
Nacvičování pak byla legrace, kluci v turbanech, Vojta byl nezapomenutelný (viz fotogalerie), orientální tanečnice nacvičily svůj taneček (v kroužku orientálních tanců) a zatančily ho našemu sultánovi. 
Všichni museli zabrat a nakonec nám vše klaplo.  Někteří se opět sejdeme zase příští rok v našem divadelním projektu, kde budeme hrát třeba trošku, anebo i více, ale to záleží jen a jen na nás, jak se sejdeme.
Tak už se těšíme, herci a herečky, copak si to zahrajemeUsmívající se?

fotogalerie v odkazu http://zs-dolni-chabry.rajce.idnes.cz/Projekty_2015_-_Za_pribehy_Tisice_a_jedne_noci/

Projekt "Přežijeme bez mobilu?!"

Projekt KDO?   25 žáků  5 - 9. třídy
KDY?    4 - 5. května 2015
KDE?    Lužnice (Tábor - Bechyně)

Všichni žáci prokázali schopnost nejenom přežít, ale navzájem si pomáhat a tak si celou akci UŽÍT. A především samostatně myslet a pracovat. Dík patří všem zadákům  za zkušené kormidlování a všem háčkům za zuřivé pádlování vpřed.


fotogalerie

Zpívání na schodech

Zpívání na schodechI letos jsme se poslední den před Vánoci sešli na schodech, abychom si společně zazpívali a zahráli koledy, a navodili tak vánoční atmosféru. Všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy přejeme krásné Vánoce!!! Fotky najdete zde

Nabídka práce

Hledáme učitele/ku s aprobací VV (částečný úvazek 5 hodin týdně). Nástup možný ihned.
Pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících podmínkou.
Nabídky zasílejte na email reditelna@zschabry.cz.

TWIST - ŠKOLNÍ ČASOPIS JE OPĚT TADY!!!

V novém školním roce pro Vás nová redakce připravila první číslo školního časopisu TWIST. Přečtěte si ho a napište, jak se Vám časopis líbil!!!

Rychlé holky

Rychlé holkyLetošní sportovní sezónu jsme zahájili vítězstvím v přespolním běhu. Velký dík patří starším devčatům, která porazila výběry dalších škol z Prahy 8. Naši školu reprezentovala Lucka Svobodová, Kája Hrušková, Bibi Rychtecká, Terka Farská, Terka Balonová a Kája Vlčková. V kategorii mladších chlapců jsme obsadili těsně čtvrté místo.
Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

VĚDECKÝ JARMARK 2015

VĚDECKÝ JARMARK 20159. září jsme navštívili Vědecký jarmark na Vítězném náměstí. Organizátoři jarmarku si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům středních a základních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké i střední školy, vědecké ústavy a zájmové organizace nám ve svých stáncích ukázaly, že věda je všude kolem nás a že je potřeba v každodenním životě. Někteří z nás si pokusy sami vyzkoušeli, ostatní si prověřili svoje znalosti a dovednosti v soutěžních kvízech. Pro velký úspěch si některé pokusy provedeme ještě v hodinách fyziky. Třída 7.A

ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD

ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍDAdaptační výjezd žáků 6. tříd proběhl 7. - 8. 9. 2015 v Sedlci u Prahy. Žáci obou tříd prožili příjemné dva dny, kdy se mohli seznámit s novými spolužáky a třídní učitelkou. Cílem adaptačního výjezdu bylo dosáhnout dobré spolupráce celé skupiny. Fotky z kurzu najdete zde.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016Slavnostní zahájení školního roku proběhlo ráno 1.9.2015 na školním hřišti. A protože žáků naší školy je již více než 400, školní hřiště bylo pořádně plné. Přejeme všem učitelům, školákům i jejich rodičům úspěšný rok! Fotky zde

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKYV pátek 26.6.2015 proběhlo již tradiční rozloučení s žáky a žákyněmi 9. třídy. Po převzetí vysvědčení jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, abychom zhlédli představení, které si pro nás všechny každoročně naši odcházející žáci připravují. Tentokrát nás čekaly netradiční "novácké" zprávy, při kterých jsme se společně zasmáli. Poté se celá 9. třída přesunula do Chaberského dvora, kde je čekalo malé pohoštění. Slavnostní chvíle ukončila školní rok 2014/2015 a začaly letní prázdniny. Všem přejeme krásné léto a deváťákům hodně štěstí do dalšího života. Fotky najdete zde

SCIO TESTY 5. ročníky - OCENĚNÍ ŽÁKŮ

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2015

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2015

I v letošním roce se potvrdilo, že v případě zahradní slavnosti dokážeme poručit větru, dešti, a opět se tedy na nás ve středu 17.6. usmívalo sluníčko. Během jednotlivých vystoupení jsme se prošli po zoologické zahradě, byli jsme svědky rytířského turnaje nebo jsme vyslechli hádku mezi Lojzou a Lízou. Vrcholem programu byl koncert naší mladé nadějné zpěvačky Terky Balonové. A nechybělo ani tradiční prasátko na rožni.

Fotografie najdete zde

Naše skvělé beachvolejbalistky

Naše skvělé beachvolejbalistky

   Žačky naší školy, Terka Balonová z 8. A a Natka Benešová z 9. A zaznamenaly velký úspěch v beachvolejbalovém turnaji. Nejprve na obvodním kole porazily všech 7 týmů z Prahy 8 a díky tomu postoupily do celopražského kola. To se uskutečnilo hned následující den 4. 6. v areálu Beach clubu Ládví. Mezi nejlepšími beachvolejbalistkami Prahy se po několika nervy drásajících zápasech probojovaly až do finále. V něm nastoupily proti silným soupeřkám z gymnázia Nad Kavalírkou, které spolu s našimi děvčaty předváděly skvělé výměny. Po velmi vyrovnaných dvou setech musel rozhodnout set třetí. V tom naše holky ukázaly větší touhu po vítězství, když rozhodující set vyhrály 12:10 a mohly si na krk pověsit zlaté medaile.
   Úspěchu si velmi ceníme a přejeme holkám mnoho dalších sportovních úspěchů!
   

Projekt "Přežijeme bez mobilu?!"

Projekt KDO?   25 žáků  5 - 9. třídy
KDY?    4 - 5. května 2015
KDE?    Lužnice (Tábor - Bechyně)

Všichni žáci prokázali schopnost nejenom přežít, ale navzájem si pomáhat a tak si celou akci UŽÍT. A především samostatně myslet a pracovat. Dík patří všem zadákům  za zkušené kormidlování a všem háčkům za zuřivé pádlování vpřed.


fotogalerie

Projektové dny 4. - 7.5. 2015

Projektové dny 4. - 7.5. 2015

Ve dnech 4. - 7. května proběhly projektové dny pro žáky 5. - 9. tříd, které nabídly na výběr z různých témat, rozvíjely  průřezová témata daná školním vzdělávacím programem a podpořily skupinovou výuku v rámci smíšeného kolektivu. Žáci na závěr prezentovali výsledky své týmové práce, a tak jsme se všichni na chvíli ocitli v dávném orientu, zavítali jsme do středověku a seznámili jsme se se záhadnými tvory, kteří děsili lidi v dávných dějinách. Objevili jsme také tajemství lesa, neviditelný svět rostlin a na vlastní oči jsme viděli činnou sopku. Někteří z nás přežili na vodě bez mobilu a na závěr prezentací jsme mohli ochutnat zmrzlinu, kterou pro nás připravili účastníci projektu o fyzice. Prezentace ukázaly, že žáci během projektů prožili společně zajímavé dny a objevili spoustu nových informací.  

Fotky z prezentace najdete zde

Dobrá zpráva!

Usmívající seV dnešním obvodním kole recitační přehlídky Pražské poetické setkání získaly obě žákyně, které postoupily ze školního kola, ocenění poroty. Anička Dvořáková ze 7.B získala ocenění poroty za osobitý výběr obou textů a Lenka Setnická ze 7.B dostala ocenění s postupem do krajského kola. Porotou byli oceněni i oba další žáci naší školy, kteří postoupili z dramatických kroužků. Adam Baudyš ze 7.B získal ocenění za osobitý projev a Adélka Soukupová ze 6.B byla oceněna s postupem do krajského kola. 
Setkání v sále DDM Přemyšlenská bylo pro nás všechny další velkou inspirací, poslechli jsme si spoustu krásných básniček a textů známých autorů a odnesli si moc hezké vzpomínky. Všichni jsme měli radost z ocenění, která byla milou odměnou dětem za jejich velkou snahu a odvahu, kterou musely dnešní den mít. GratulujemeUsmívající se

Slavíme Den sv. Patrika

Londýn a starobylá Anglie 2015

Londýn a starobylá Anglie 2015Koncem února vyrazí početná skupina našich žáků v doprovodu svých učitelů na náročný poznávací zájezd do Anglie. Navštívíme nejkrásnější a nejzajímavější místa Anglie s bohatou historií. Děti opět navštíví mnoho anglických památek, poznají "na vlastní kůži" anglickou povahu a dostanou možnost uplatnit své znalosti angličtiny. Zájezd se koná v termínu od 22. do 27. února 2015 a na tomto místě najdete odkazy na všechny důležité informace před cestou i o jejím průběhu. 
Sraz účastníků zájezdu je v neděli 22. února v 15 hodin před školou, návrat ke škole v pátek 27. února kolem oběda (bude upřesněno).
Kontakt: Mgr. Petra Svárovská, 602 435 851, ps.lingua@seznam.cz

SCIO testy 9. třída

Také v tomto školním roce se žáci 9. třídy zúčastnili testování STONOŽKA společnosti SCIO.
Testy se týkaly obecně studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Naši žáci dosáhli ve všech oblastech vynikajících výsledků ve srovnání s dalšími základními školami i víceletými gymnázii. V českém jazyce patříme mezi úspěšné školy a máme výsledky lepší než 70% zúčastněných škol včetně gymnázií, v matematice jsme lepší než 80% škol a v anglickém jazyce jsou naše výsledky špičkové a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol!!! Výsledky ukázaly, že učitelé dokážou velmi dobře rozvíjet studijní potenciál žáků ve všech testovaných oborech. Všem deváťákům gratulujeme k vynikajícícm výsledkům, které prokazují, že i když ze základních škol odchází velké procento žáků na víceletá gymnázia, naše škola si dokáže udržet vynikající úroveň.

Lyžařský kurz - Velká Úpa 25.1. - 30.1 2015

Lyžařský kurz - Velká Úpa 25.1. - 30.1 2015Poslední lednový týden se žáci 2.stupně zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve Velké Úpě. 
Počasí nám přálo, sněhu bylo dostatek, proto jsme si kromě lyžování užili i dalších zimních radovánek jako stavění sněžných soch, jízdu na igelitových pytlích i pořádnou koulovačku. 
Akce se nám všem moc líbila a už teď se těšíme na její zopakování příští rok.
Video k prohlédnutí zde: https://m.youtube.com/watch?v=Zjd8U12q9_w Foto najdete zde

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyceV letošním školním kole Olympiády v českém jazyce postoupily do okresního kola dvě žákyně deváté třídy. Obě byly i přes velkou konkurenci velmi úspěšné. Terka Huterová se umístila na krásném 3.místě a Lilka Nováková na místě 5. Děvčatům gratulujeme a Terce přejeme hodně štěstí v krajském koleUsmívající se.

Pražské poetické setkání

V těchto dnech se připravují naši žáci prvního i druhého stupně na recitační přehlídku Pražské poetické setkání. Během příštího týdne budou vybráni v třídních kolech 3 nejlepší recitátoři z každé třídy a 18. 2. 2015 se sejdeme všichni ve školním kole, které se jako tradičně koná v Chaberském dvoře. Na všechny účastníky školního kola čeká sladká odměna Mrkající.

Návštěva v Kryocentru

Návštěva v KryocentruV pátek 23.1. navštívili žáci 8. a 9. třídy v rámci výuky fyziky Kryocentrum v Modřanech. Po krátkém proškolení všichni dostali rukavice a čelenky a po třech vstupovali do polaria. Tam se při -120°C nechali "mrazit" 2 minuty. Přes počáteční obavy všichni limit dodrželi a do školy se vrátili v plném počtu. Fotky najdete zde.

ŠKOLNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

ŠKOLNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Vyhlašujeme soutěž "MŮJ SVĚT" ve výtvarné činnosti pro všechny žáky školy. V každé třídě proběhne v rámci výtvarné výchovy třídní kolo, ze kterého postoupí minimálně jeden, maximálně tři výkresy formátu A3. Téma záleží na Vás - baví Vás kreslit......příroda, zvířata, postavy, města nebo vesmír.....? Zkuste to! Malovat můžete tužkou, temperami, křídou i uhlem (poradí vám vaši učitelé). Na všechny soutěžící čekají pěkné odměny - uzávěrka soutěže je 30.4.2015 a vyhodnocení proběhne v červnu. Přejeme Vám hodně výtvarných nápadů!

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Již tradičně se dne 10.12. od 16:00 do 18:00 h. konal ve škole vánoční jarmark. Některé třídy si připravily vánoční divadelní představení, např. O lenivém zajíci, Santa nepřišel, Oslíkův vánoční příběh, O čertu Kopejtkovi…. Každá třída ve svém stánku nabízela své výrobky (přáníčka, náhrdelníky, svíčky, andílky...). 9. třída se postarala o občerstvení, párky a chlebíčky byly okamžitě pryč, osmáci nabídli výborné teplé toasty, rodiče si pochvalovali svařené víno a grog, kávu, čaj a cukroví od maminek nabídl stánek SPCHŠ. Všichni se dobře bavili a naladili se na vánoční atmosféru.

Více informací a fotografií najdete ve speciálním prosincovém čísle našeho školního časopisu v sekci AKCE NAŠÍ ŠKOLY.

Všem dětem, rodičům i učitelům přejeme krásné a spokojené Vánoce.

Výsledky voleb do školské rady

Volby členů školské rady proběhly 12.11.2014 s tímto výsledkem:
Za pedagogické pracovníky byla zvolana p. Vladislava Mazurová, vedoucí vychovatelka školní družiny.
Za zákonné zástupce žáků byl zvolen p. Josef Bolen.
Za zřizovatele byl členem školské rady jmenován ing. Miloslav Pexa.

Recitační soutěž

Recitační soutěž Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje již 9. ročník recitační soutěže v angličtině "Come and Show". Soutěž proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 31. března. a 1. dubna 2015.
Soutěž je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol. Podrobná pravidla soutěže najdete v odkazech níže. Termín uzávěrky přihlášek je 16. března 2015.

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

SCIO testy 2013/2014

I ve školním roce 2013/2014 se zúčastnili žáci 3., 5. a 9. tříd testů společnosti SCIO. Většina testů ze sledovaných oblastí ukázala, že naše škola patří mezi třetinu škol s nejlepšími výsledky. Jedna z našich žákyň získala ocenění za nejlepší výsledek v hlavním městě Praha v testování českého jazyka pro páté třídy mezi žáky základních škol. Blahopřejeme!!! Více

Slavnostní ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního rokuPátek 27.6.2014 byl slavnostním dnem především pro žáky deváté třídy, kteří si ze základní školy odnášeli své poslední vysvědčení. Všichni společně jsme s nadšením zhlédli úryvek z Cimrmanovy hry Ztráta třídní knihy, kterou si pro své mladší spolužáky i pro učitele deváťáci na rozloučenou připravili. Jejich vystoupení bylo vtipné a profesionálně připravené, a tak jsme se se školním rokem i odcházejícími žáky loučili s úsměvem. Na deváťáky ale čekala ještě další slavnostní událost tohoto dne, slavnostní stužkování v Chaberském dvoře za účasti pana starosty. A to bylo opravdové rozloučení... Hurá na prázdniny!!! Fotky

Úspěch v soutěži Cambridge Internet Competition 2014

Úspěch v soutěži Cambridge Internet Competition 2014Na přelomu prosince a ledna se děti z naši čtvrtých a pátých tříd zapojily do anglické soutěže čtenářské dovednosti vyhlášené nakladatelstvím Cambridge University Press. Soutěž vůbec nebyla jednoduchá, nešlo o pouhé prokázání získaných znalostí z angličtiny, děti ze sebe musely vydat maximum a k řešení soutěžních úloh použít všechny své schopnosti a dovednosti. Do soutěže se přihlásilo 161 tříd z celé republiky, dokončilo ji však jen 85 - to svědčí o náročnosti úkolů.

Naše děti však v soutěži obstály na výbornou - všechny třídy splnily soutěžní úkoly minimálně na 90 % a více! To jim vyneslo opravdu krásné umístění: 4. B získala 90 % a obsadila 32.-33. místo, 5. B měla 96,25 % a získala 12. -14. místo, 5. A měla 97,50 % a obsadila 4.-9. místo. 

A nakonec 4. A získala 98,75 % a tím obsadila 2. místo! Na prvním místě je před nimi jen 5. třída pardubické ZŠ, tedy děti s ročním náskokem výuky (a s rozdílem pouhého třičtvrtě %). Čtvrťáci jsou na svůj úspěch hrdí, jak dosvědčují fotografie ze slavnostního předávání diplomů a cen z 16. června. Blahopřejeme!

Come and Show 2014

Come and Show 2014Osmý ročník recitační soutěže Come and Show proběhl ve dnech 15. a 16. dubna. Soutěž získává stále větší oblibu mezi dětmi - letos se do Chaberského dvora sjelo celkem 480 soutěžících dětí z 23 pražských škol.


Fotogalerie

Testy SCIO STONOŽKA 2013/2014

Žáci 9. třídy se i v tomto školním roce zapojili do testování z obecně studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Výsledky z obecně studijních předpokladů byly vynikající, naši deváťáci se zařadili mezi 10% nejúspěšnějších škol, v českém jazyce byly jejich výsledky nadprůměrné (lepší než výsledky 80% zúčastněných škol. V matematice dosáhli žáci 9. třídy průměrného výsledku, předstihli 50% testovaných škol, v angličtině byli velmi úspěšní a patří mezi 25% nejúspěšnějších deváťáků.

Výstava v Chaberském dvoře

Při příležitosti významného výročí naší školy jsme pro Vás v rámci oslav jako jednu z akcí připravili výstavu nazvanou "Škola základ života... aneb cesta do dějin chaberského školství". Výstava se konala v kulturním centru Chaberského dvora ve dnech 14. ledna - 28. února 2014.
Vernisáž výstavy proběhla v úterý 14. ledna od 18 hodin.
Návštěvníci výstavy se mohli seznámit nejen s bohatými dějinami chaberské školy, s osudy některých jejích významných osobností, ale mohli si udělat i obrázek o vývoji a dějinách školství v českých zemích od nejstarších dob až po současnost.
Měli také mimořádnou příležitost prohlédnout si originály vystavených školních kronik a dochovaných dokumentů. Výstavu samozřejmě doprovázelo velké množství dobových fotografií.

Reportáž o výstavě v ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/214411000160115/

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vernisáž 14. 1. 2014 - fotografie

Strašidla ve 3. B

Na přelomu října a listopadu se už tradičně ve 3. B konal Strašidlácký den. Ve třídě neseděly děti, ale čarodějnice, kostlivci, bubáci a další bytosti a před tabulí stála čarodějnice s kostí místo ukazovátka. Psal se strašidelný diktát, počítaly se upíří slovní úlohy. O hodině čtení se pak děti dozvěděly, co je to Halloween, Svátek všech svatých a Památka zesnulých. Diskutovalo se o tom, co je pro naše kulturní prostředí přirozenější a jaký je mezi jednotlivými svátky rozdíl. Celý projekt jsme zakončili četbou a následně i poslechem Svatební košile z Kytice od K. J. Erbena.

Třeťáci v České televizi

V druhé polovině října se třídy 3. A a 3. B vydaly na exkurzi do ČT. A nebyla to prohlídka jen tak ledajaká. Děti viděly práci v dabingovém studiu, dokonce si samy mohly zkusit nadabovat část Včelky Máji. Prošly ateliéry s dekoracemi z různých pořadů, které znají z televize. V jednom ateliéru se dokonce právě natáčelo, a protože byly děti hodné, štáb nám dovolil natáčení chvíli sledovat. Na závěr se každý mohl postavit za kameru a vyzkoušet si těžkou práci takového kameramana.

Šesťáci v pravěku

Začátkem října se zájemci z řad šestého ročníku vydali na dějepisný víkend na Moravu.
Den jsme začali u mumií v brněnské kapucínské hrobce, pokračovali  jsme do muzea Anthropos. Večer jsme strávili u opékání mamutího masa. Děti usínaly při historkách o pravěkém masakru v Býčí skále.
Druhý den byl ve znamení jeskyní. Prohlídli jsme Sloupsko-šošůvské jeskyně s jeskyní Kůlnou a Punkevní jeskyně s propastí Macochou. A protože byly děti hodné a vnímavé, užily si výlet nejen ony, ale i dozírající dospělí, kteří je za řádné vyplnění pracovních listů ohodnotili pěknými známkami do žákovských. 

Informace o kroužcích pro školní rok 2013/2014

Informace najdete v sekci KROUŽKY

Adaptační pobyt 6. třída - chata Lumka, Zásada 99, okr. Jablonec n.Nisou

Třídenní zážitkový kurz, který pomáhá při přechodu na druhý stupeň stmelit kolektiv, navázat vztah s novým třídním učitelem a nalézt své místo v kolektivu, prožili minulý v průběhu druhého týdne školního roku naši šesťáci. Kurz proběhl i díky finančnímu příspěvku Magistrátu hl. m. Prahy v rámci prevence proti šikaně. Fotky z adaptačního výjezdu najdete zde

Významné výročí školy

Významné výročí školyŠkolní rok 2013/2014 je pro chaberskou základní školu dvojnásob významným rokem. V průběhu roku totiž oslavíme dvě velká výročí - 190 let od otevření první školní budovy a 75 let od zahájení vyučování v dnešní budově na Spořické ulici. Jsme přesvědčeni, že tato výročí si zaslouží opravdu pěknou oslavu, a proto jsme pro děti i pro širokou veřejnost připravili řadu zajímavých akcí, které budou probíhat během celého školního roku. Podrobný plán jednotlivých akcí najdete v odkazu níže. V sobotu 14. září od 13 hodin proběhlo v Knorově statku slavnostní zahájení školních oslav. Při této příležitosti mohli návštěvníci zhlédnout jedinečnou výstavu nazvanou Stará školní třída. Fotografie a video ze zahájení oslav a z výstavy najdete v odkazech níže. 

Slavnostní zahájení oslav 14. září 2013, Knorův statek - fotogalerie
Slavnostní zahájení oslav 14. září 2013, Knorův statek - video, 1. část
Slavnostní zahájení oslav 14. září 2013, Knorův statek - video, 2. část

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEMPátek 28.6.2013 byl posledním školním dnem na naší škole pro žáky a žákyně 9. třídy. Po převzetí vysvědčení jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, abychom se rozloučili tradičním představením, které si pro nás ostatní každoročně naši odcházející žáci připravují. Tentokrát nás čekala netradiční Červená Karkulka, při které jsme se společně zasmáli. Poté se celá 9. třída přesunula do Chaberského dvora, kde je čekalo malé pohoštění a posezení s panem starostou. Slavnostní chvíle ukončila školní rok 2012/2013 a začaly letní prázdniny. Všem přejeme krásné léto a deváťákům hodně štěstí do dalšího života. Fotky zde

Projektové dny 2.5. - 9.5.2013

Projektové dny 2.5. - 9.5.2013Již potřetí proběhly v naší škole projektové dny, během kterých žáci 5. - 9. tříd ve skupinách složených napříč ročníky získávali poznatky a zkušenosti, které naplňují průřezová témata RVP. I letos se objevila v projektech spousta zajímavých témat. Žáci poznávali sílu vody, vzduchu a myšlenky, dozvěděli se něco více o tajemné cestě vody ke spotřebiteli i o tajemství jedné z pražských čtvrtí, jiní se vrátili v čase za zkamenělinami, nebo do časů hnutí hippies, další si vytvořili podle svého vlastního návrhu tričko a někteří vyzkoušeli své síly a schopnosti na in-line bruslích. Při páteční prezentaci jsme se všichni společně s květinovými dětmi pobavili při divadelním představení, zhlédli jsme módní přehlídku triček všech možných barev i vzorů a díky videoprojekci jsme se na chvíli ocitli na vodě i na bruslích. Projektové dny 2013 přinesly žákům nejen nové znalosti a zkušenosti, ale také možnost spolupracovat s žáky z jiných tříd a ročníků. Fotografie z prezentace projektů

Videozáznam vystoupení S květinovými dětmi napříč 60. léty

Videozáznam najdete zde

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2013

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2013

Ve středu 12.6.2013 proběhla od 16 do 19 hodin školní ZAHRADNÍ SLAVNOST. Počasí nám přálo, a tak jsme na sluncem zalité zahradě společně prožili příjemné letní odpoledne, rozloučili jsme se s letošním školním rokem a připomněli jsme si výročí chaberské školy. Žáci si se svými učiteli připravili bohatý kulturní program, také občerstvení bylo bohaté, takže se dobře bavili malí i velcí. Velký dík patří všem organizátorům, kteří se na přípravách slavnosti podíleli.

Fotky ze zahradní slavnosti zde

Vítězný dopis

Vítězný dopisZačátkem tohoto roku vyhlásila Městská část Praha 8 pro žáky 6. a 7. tříd soutěž v oblasti rizikového chování na téma Prevence poruchy příjmu potravy. Úkolem soutěžících bylo napsat dopis kamarádovi, o kterém si myslí, že má problém s příjmem potravy. V kategorii 7. tříd vyhodnotila porota ze všech došlých příspěvků jako nejlepší dopis Natálky Novákové, žákyně naší školy. A tak si mohla Natálka v úterý 14.5. převzít v prostorách Libeňského zámečku cenu za vítězství - čtečku knih. Gratulujeme!

Cambridge Competition

Cambridge CompetitionV listopadu tohoto školního roku nakladatelství Cambridge University Press vyhlásilo další ročník Cambridge Competition. "Skvělá příležitost poměřit své znalosti a dovednosti s jinými skupinami z celé České republiky," řekli si deváťáci a už se s chutí vrhali do prvního úkolu. Úkoly přicházely každých čtrnáct dní a učebnicová angličtina mnohokrát nestačila, každý musel prokázat určitou dávku kreativity a nadšení pro věc. A to vše se nakonec odrazilo ve skvělém výsledku. V ohromné konkurenci 195 skupin (mezi kterými nechyběly ani ty gymnaziální) chaberští deváťáci skončili na výborném 5. -8. místě s celkovým výsledkem 99,44%. Skvělý výkon!

ŠVP 3.B - Sykovec

Fotky zde

DĚTSKÁ POUŤ A KOKTEJL PARTY V DRUŽINĚ

DĚTSKÁ POUŤ A KOKTEJL PARTY V DRUŽINĚDětská pouť ve školní družině proběhla v úterý 11.6. od 13 do 15 hodin. Na všechny děti čekaly zábavné sportovní disciplíny a na úspěšné soutěžící spousta odměn. Počasí nám tentokrát přálo, a tak si děti užily příjemné odpoledne.
Na tradiční koktejl party se můžeme ve školní družině těšit v úterý 25. června od 13 do 15 hodin. Čekají nás míchané nápoje rozličných názvů a chutí!!!

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISUV pátek 12.4. se v tělocvičně školy uskutečnil již XX. ročník tradičního Velikonočního turnaje ve stolním tenisu, který pořádá TJ ZŠ CHABRY ve spolupráci s naší základní školou. Účast žáků i žákyň byla opravdu početná, a proto stolní tenisté všech kategorií bojovali o postup do vyřazovacích kol v několika základních skupinách. I když vítěz mohl být v každé kategorii jen jeden, páteční odpoledne si užili všichni malí i velcí sportovci bez ohledu na konečné umístění. Poděkování patří také učitelům a žákům 7. a 9. třídy, kteří se stali rozhodčími tohoto turnaje a svými výkony přispěli k příjemnému průběhu turnaje. Fotky najdete zde

Ohlédnutí za Come and Show

Ohlédnutí za Come and Show

Letošní, již sedmý ročník recitační soutěže Come and Show byl v mnohém nový.

Poprvé jsme zažili školní kolo, které se konalo 27. února. Zúčastnilo se ho celkem 129 žáků naší školy a z nich 51 postoupilo do celopražského kola.

Těsně před velikonočními prázdninami (26. a 27. března) se do Dolních Chaber sjelo téměř dvacet pražských škol a 300 přihlášených dětí v Chaberském dvoře předvedlo, co umí. Děti chaberské školy uspěly výborně - celkem jsme obsadili tři první, dvě druhá a dvě třetí místa.

Děkujeme všem soutěžícím a jejich učitelům za účast v naší soutěži a těšíme se za rok opět na viděnou. 

Fotogalerie

Úspěšní sportovci

Úspěšní sportovci

Úspěšný vstup do sportovních soutěží v 2. pololetí zaznamenali žáci naši školy.

Nejdříve si žáci 1.A a 2.B třetím místem v obvodním kole Dětského fotbalového poháru vybojovali postup do pražského semifinále, kde jim postup do finálového kola jen těsně unikl.
Skvěle se uvedli i žáci 2. stupně v soutěži ve šplhu. Družstvo dívek obsadilo vynikající druhé místo, chlapci dokonce vyhráli. V kategorii jednotlivců se na třetím místě skončili Kája Fialová a Štěpán Beneš, pro druhé místo si v osobním rekordu 3,20 s došplahal Alex Zorea. ZŠ Dolní Chabry jako nejúspěšnější škola z Prahy 8 vyšle své šplhouny do celopražského finále, které se uskuteční v březnu. Již se moc těšíme na další úspěchy a držíme sportovcům palce.


 

Fotky z dětského fotbalového poháru najdete zde.

Školní časopis TŘESK

V naší škole se díky 7. třídě zrodil nový časopis TŘESK. Najdete v něm zajímavosti z přírody, historie i ze světa počítačů, přečtete si krátké příběhy z pera našich redaktorů, pro zábavu si zkuste vyluštit křížovku nebo si připravte něco dobrého podle našich receptů. Naše první podzimní číslo je k nahlédnutí zde.

Úspěch našich fotografů

Úspěch našich fotografůI letos se školní družina a klub zúčastnily fotografické soutěže "Život kolem nás". A opět úspěšně! Ze všech přihlášených fotografií našich žáků se na stupních vítězů umístily hned tři fotografie. Vyhlášení proběhlo 4.12. v Evropském domě a pro diplomy si jeli Mikuláš Asingr, Kuba a Honza Michálkovi. Gratulujeme! Další fotky zde

Žáci naší školy pomáhají

Žáci naší školy pomáhajíŽáci naší školy přispěli společnosti Člověk v tísni zakoupením certifikátů SKUTEČNÝ DÁREK 3300,- Kč na chudé děti a rodiny v Africe. Žáci zakoupili dva certifikáty Dvacet kuřat v hodnotě 250,- Kč, dva certifikáty Veselá koza v hodnotě
900,- Kč a dva certifikáty Tabule do školy v hodnotě 500,- Kč. Díky našim žákům získají obživu chudé rodiny v Africe a ve školách se budou moci vzdělávat další děti.

VÝLET NA PLANETU YÓ

VÝLET NA PLANETU YÓV minulém školním roce se kytarové trio Terka Balonová, Jožka Švehlík a Bořek Tupý zúčastnili soutěžě Sing a Song, ve které obsadili krásné druhé místo. Po tomto úspěchu jim byla nabídnuta možnost vystoupit v pořadu České televize Planeta Yó. Příležitost zazpívat si před televizními kamerami byla samozřejmě velmi lákavá...  Více

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU INTERAKTIVNÍ TABULE

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU INTERAKTIVNÍ TABULEV Základní škole Praha – Dolní Chabry byl slavnostně zahájen provoz nové interaktivní tabule Activboard. Žáci 6. třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Petrou Svárovskou během ukázkové hodiny předvedli, jak tabule dokáže zpestřit výuku anglického jazyka. Na všech bylo poznat, že práce s novou pomůckou je baví a dokáže přitáhnout jejich pozornost.Tuto interaktivní tabuli získala Základní škola Praha - Dolní Chabry především díky finančnímu příspěvku Dobročinného fondu PHILIP MORRIS ČR a Nadačního fondu "Slunce pro všechny" v rámci projektu „Vzdělání boří bariéry“ a slouží k výuce všech žáků naší základní školy. Fotky zde

AKTUALITY

Artistic Magic Show

clanek
Děti se tentokrát sešly ve školní tělocvičně. Velmi je zaujalo kouzlení a žonglování.

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 11. 2. 2020

Omluveni: p. Trpkošová, p.Golasová, p. Červenková, p. MajerováProgram:Hlavní téma byla přestavba naší š...

Školní mikiny

clanek
I v tomto školním roce mají žáci, rodiče a všichni přátelé naší školy možnost objednat si již tradiční školní mikinu neb...

Masopustní masky

clanek
Všechny děti ze školní družiny se již tradičně podílely na výrobě masek na Masopust.

Provizorní vstup do školy

Vážení rodiče,od dnešního dne je v provozu provizorní vstup na pozemek školy, který byl přesunut mimo prostory sta...

Bricks 4 kidz

Od 2. pololetí bude v případě dostatečného počtu zájemců otevřen nový kroužek Brick 4 kidz. Kroužek je určen žákům 1. - ...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Den otevřených dveří pro veřejnost proběhne v naší škole v pátek 13. 3. 2020 od 8:00 do 9:40 hodin. Pro...
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy