Partnerské projekty

Aktivní školy

Aktivní školy

Pohybově - vzdělávací  program zaměřený na prevenci obezity, rozvoj pohybových schopností a dovedností s důrazem na zdravý životní styl a aktivní způsob života žáků pražských základních škol. Cílem projektu Aktivní školy je motivovat žáky k pohybu a dodržování správných stravovacích návyků. Projekt zaštiťuje Florbalová škola Bohemians ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

OVOCE a ZELENINA DO ŠKOL

OVOCE a ZELENINA DO ŠKOLOd školního roku 2011/2012 je naše škola zapojena do evropského projektu Ovoce do škol, spolufinancovaného Evropskou unií. Díky tomuto projektu žáci 1. - 5. tříd dostávají již několik let nejméně jedenkrát měsíčně ovoce zcela zdarma. Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

FINANČNÍ GRAMOTNOSTŠkola se na začátku prosince zapojila do projektu Úspěšná firma, který se zabývá výukou finanční gramotnosti. Paní učitelka Hana Výborná bude v prosinci a lednu hrát s žáky 9. třídy v rámci hodin matematiky a občanské výchovy hru Finanční svoboda. Žáci se mimo jiné díky této hře naučí, jak zacházet s penězi, k čemu slouží pojištění a jaké investice přinášejí zisk. Vyvrcholením tohoto projektu bude účast v soutěži, která proběhne na začátku února v Ostravě. Fotky z výuky

AKTIVNÍ ŠKOLA

AKTIVNÍ ŠKOLADíky zapojení školy do sponzorského programu Aktivní škola, který podporuje rozvoj interaktivní výuky ve školách, jsme za velmi výhodnou cenu získali pro školu další interaktivní tabuli. V současné době slouží našim žákům a učitelům již čtyři interaktivní tabule.

ŽÁCI S SPU NA 2. STUPNI ZŠ

V tomto školním roce naše škola využila možnost zapojit se do projektu DYS-centra Praha a zapojila se do projektu "Poradenská podpora žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základních škol a metodická podpora jejich učitelů". Cílem projektu je podpořit žáky s SPU, vybudovat komplexní systém péče, zkvalitnit vzdělávací proces těchto žáků a zvýšit jejich šance na přijetí a úspěšné zvládnutí studia na střední škole.

MATEMATIKA PRO VŠECHNY

Ve školním roce 2013/2014 jsme zapojeni do projektu Matematika pro všechny, jehož cílem je zkvalitnit, zmodernizovat a zefektivnit výuku matematiky s důrazem na aktivizující metody a rozvoj klíčových kompetencí žáků. Projekt klade důraz na badatelské a kritické myšlení a na využití ICT s cílem motivovat žáky ke studiu matematických a přírodovědných oborů. Cílovou skupinou jsou děti z 1. stupně, které mají slabší výsledky v matematice.
Díky finanční podpoře tohoto projektu ve škole přibyla interaktivní tabule, která bude sloužit při výuce žáků 1. stupně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy