logotyp
Položek: 1-15 z celkem: 46   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Úhrada za ŠD od 1. 2. 2023

Vzhledem k výraznému nárůstu cen energií dochází od 1. 2. 2023 ke zvýšení úhrady za školní družinu na 300 Kč měsíčně. Platbu za 2. pololetí tohoto školního roku ve výši 1500 Kč je nutné uhradit do 10. 2. 2023.

Vánoční jarmark 2022

Vánoční jarmark 2022Vážení rodiče a přátelé školy,
srdečně Vás všechny zveme na vánoční jarmark, který se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 od 16 do 18 hodin v budově E (modrá budova - 1. stupeň). Pro návštěvníky budou připravena vystoupení žáků, stánky s výrobky a samozřejmě i občerstvení. Přijďte si společně užít předvánoční atmosféru.
Vstup do školy bude možný z ulice V Kratinách (dveře do modré budovy nad trafostanicí) nebo dveřmi ze školního hřiště.
Těšíme se na Vás. Žáci a učitelé Základní školy Praha - Dolní Chabry.

Nabídka služeb sociální pracovnice MČ Praha - Dolní Chabry

Městská část Dolní Chabry nabízí služby sociálního pracovníka, jehož pozice byla vytvořena v rámci projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Pomoc je určena pro všechny občany naší městské části, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nemohou ji vyřešit vlastními silami.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V pátek 18. 11. 2022 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z organizačních důvodů. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

в п’ятницю 18 листопада 2022 року директор школи надає відпустку директору з організаційних причин. У ці дні шкільна група та шкільна їдальня не працюватимуть.

Služby školní psycholožky

Nabídka služeb školní psycholožkyNabídka služeb školní psycholožky

Setkání s Mikulášem

Setkání s MikulášemTJ ZŠ Chabry pořádá v úterý 6. 12. 2022 v 16:30 v tělocvičně školy setkání s Mikulášem. Vstupenky v hodnotě 70 Kč si můžete zakoupit u hospodářky školy od 14. 11. do 30. 11. 2022.

Třídní schůzky 9. 11. 2022

Ve středu 9. 11. 2022 proběhnou třídní schůzky.
Od 17:00 – TS 1. stupeň
(prezenční v kmenových učebnách)
Od 17:30 – schůzka kariérního poradce s rodiči žáků 9. tříd (školní jídelna)
Od 18:00 – TS 2. stupeň
Schůzky probíhají prezenční formou ve třídách, kde třídní učitel potřebuje mluvit se všemi rodiči.
V ostatních třídách probíhají konzultační schůzky – třídní učitelé si pozvou rodiče žáků s podpůrnými opatřeními, žáků s výchovnými problémy, žáků ohrožených školním neúspěchem na určený čas.
O způsobu organizace třídních schůzek v jednotlivých třídách budou rodiče informováni třídním učitelem prostřednictvím systému Bakaláři.
Všem rodičům budou vyučující k dispozici ke konzultacím do 19 hodin.

Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní Chabry

Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní Chabry

Název projektu: Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní Chabry
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002231
Zahájení projektu: 1. 9. 2022
Ukončení projektu: 30. 4. 2023
Základní informace o projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality základního vzdělávání. Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben na Základní škole Praha - Dolní Chabry. Projekt vychází z reálné potřeby zajistit konkurenceschopné podmínky pro moderní výuku cizích jazyků, přičemž usiluje o vytvoření motivujícího edukačního prostředí, odpovídajícího současným požadavkům a nárokům žáků.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci Základní školy Praha – Dolní Chabry a její pedagogičtí pracovníci.
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1.750.205,-

Testování fyzické zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku

Informace k testování fyzické zdatnosti žáků 3. a 7. ročníkuInformace k testování fyzické zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku

FINANČNÍ POMOC PRAŽSKÝM RODINÁM

Vážení rodiče,

zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti – viz pomocprazanum.praha.eu.

Žákům Základní školy Praha – Dolní Chabry, kteří mají trvalé bydliště v Praze a splňují některé z daných kritérií, může škola na základě písemné žádosti zákonného zástupce zcela odpustit úhradu stravného, platbu za školní družinu, školní klub a školní kroužky. Škola může také přispět z prostředků Fondu solidarity na úhradu například školy v přírodě, školního výletu, zájmové činnosti apod.

Přispívat nelze zpětně a odpuštění úhrad je možné vždy až od 1. dne následujícího měsíce po podání žádosti.

Schváleny budou jen žádosti na předepsaných formulářích splňující všechny náležitosti a doručené včas do kanceláře školy nebo prostřednictvím datové schránky. Skutečnosti uváděné v žádosti žadatelé nedokládají žádným potvrzením, ale stvrzují je vlastnoručním podpisem. 

V příloze najdete směrnici, ve které jsou uvedeny veškeré informace k podávání žádosti, a předepsané formuláře.

Kroužky školního klubu

V tomto školním roce budou otevřeny tyto kroužky školního klubu:
Korálkování, úterý 13:00 – 15:00, P. Svárovská
Sboreček, pondělí, středa 15:00 – 16:00, E. Marešová
Výtvarné tvoření, čtvrtek 14:00 – 15:00, V. Minaříková
Kroužek ŠACHY nebude otevřen pro malý počet zájemců.

ŠKOLNÍ OBLEČENÍ OPĚT ZDE!!!

Dobrý den,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o znovuotevření našeho speciálního e-shopu! Opět si tedy můžete pořídit libovolný kousek ze školní kolekce. Odkaz na e-shop naleznete zde: www.kraloveskoly.cz/chabry/
Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 6. října. Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.
Doufáme, že Vás tato informace potěší!
S pozdravem a přáním krásného dne
Vedení školy


Položek: 1-15 z celkem: 46   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

AKTUALITY

Úhrada za ŠD od 1. 2. 2023

Vzhledem k výraznému nárůstu cen energií dochází od 1. 2. 2023 ke zvýšení úhrady za školní družinu na 300 Kč měsíčně. Pl...

Vánoční jarmark 2022

clanek
Vážení rodiče a přátelé školy,srdečně Vás všechny zveme na vánoční jarmark, který se uskuteční ve středu 7...

Nabídka služeb sociální pracovnice MČ Praha - Dolní Chabry

Městská část Dolní Chabry nabízí služby sociálního pracovníka, jehož pozice byla vytvořena v rámci projektu „Sociální pr...

Setkání s Mikulášem

clanek
TJ ZŠ Chabry pořádá v úterý 6. 12. 2022 v 16:30 v tělocvičně školy setkání s Mikulášem. Vstupenky v hodnotě 70 Kč si můž...

Třídní schůzky 9. 11. 2022

Ve středu 9. 11. ...

Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní Chabry

clanek
Název projektu: Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní ChabryRe...

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 11. 10. 2022

Zúčastnění: Jehlíková, Fišmistrová, Zemanová, Šupich, Pavlíková, Svatošová, Burdová, Urbanová, Ostrounová, Stojnič.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy