logotyp

Zápisy

Zápis ze schůzky konané dne 14. 5. 2024

Zápis ze schůzky konané dne 12. 3. 2024

Zápis ze schůzky konané dne 9. 1. 2024

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 14. 11. 2023

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 12. 9. 2023

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 13. 6. 2023

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 11. 4. 2023

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 14. 3. 2023

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 10. 1. 2023

Zápis ze schůzky SPCHŠ 10.1.2022

Přítomni:

Ředitelka školy Zdenka Chaloupecká

Zástupci tříd: Martina Svatošová 1.A, Lenka Zemanová 1.B, Monika Pavlíková 1.C, Barbora Burdová 2.B, Martina Janoštíková 2.B+9.B, Martina Tichá 2.C, Martina Pecháčková 3.B, Lenka Jehlíková 5.B+8B, Josef Bolen 7.B, Michaela Kováčiková 6.A, Pavlína Trpkošová 5.A+2.A, Tereza Kostrounová 5.A+3.A, Libor Šupich 9.A, Lenka Fišmistrová 4.A+8.B, Jana Vecková 7.A+4.B, Ivana Pilařová 2.A+5.A, Andrea Jakubínská 8.A, Jana Žižková 6.B.

Omluveni: Dana Červenková 8.A, Pavla Majerová 3.A, Pavel Pivoňka 9.A

Moc děkuji za velkou účast

Stav pokladny k 10.1.2023: 166 189,79Kč

V prosinci se hradila darovací smlouva na 57 614,-Kč (výukové pomůcky na chemii, fyziku, TV, VV a PČ), program Didakta (info posíláno všem přes Bakaláře), magnety pro 1.stupeň a hry do školní družiny.

V lednu uhrazena darovací smlouva na 3 073,-Kč ubrousky do školní jídelny.

Pro spolek zřízena Datová schránka
Zřízen účet u Fio banky (bez poplatků)
Účet u ČSOB bude zrušen co nejdříve

Nová volba zástupců: zvoleni byli
Předseda: Martina Tichá (2.C)
Místopředseda: Martina Pecháčková (3.B)
Pokladník: Lenka Fišmistrová (8.B, 4.A)

-          Ve škole nesmí děti používat mobilní telefony ani hodinky (pouze po domluvě s učitelem)
-          Kroužky angličtiny pro 1 stupeň (zaplněna kapacita na všech kroužcích ze strany školy není problém nabídnout prostory navíc)
-          Na záchodech není toaletní papír, protože byl opakovaně vhazován ve velkém množství do záchodů i pisoárů (pravidelné ucpání záchodů). Pokud žáci potřebují toaletní papír, je u vyučujícího. Toaletní papír bude na záchody dán, ale pokud se bude situace opakovat bude zase odebrán.
-          9 třídy přihlášky na školy apod. vše řeší paní učitelka Cvejnová (kontakt na stránkách školy).
-          Řešena ubytovna u školy, bohužel je to soukromý pozemek, ale paní ředitelka říkala, že s nimi neřeší žádné problémy.

Příští schůzka SPCHŠ bude v úterý 14.3.2023 od 17,30. Schůzka v únoru po dohodě zrušena

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 11. 10. 2022

Zúčastnění: Jehlíková, Fišmistrová, Zemanová, Šupich, Pavlíková, Svatošová, Burdová, Urbanová, Ostrounová, Stojnič.

Stav pokladny k 10.10.2022: 193.689,- Kč

Bylo by vhodné vysvětlit rodičům, na co SPCHŠ příspěvek posílají, používá se pro nákup sirupů, zařízení, nadstandardní vybavení, akce pro děti, knížky pro mimočítankovou četbu, dovybavení školy…všechny zápisy

Dotazy – terasa, lze využít? Pouze na výuku.

9. třída – příprava, jak to dochází? ČJ opakování, přechodníky jsou jediné nové učivo, M opakování, scool pragensia navštíví, paní uč.Cvejnová byla již ve třídách….atlas školství vychází již v říjnu, je k dispozici u paní učitelky Cvejnové.

Za 1. třídu  - účast sportovního dne, přemíra sladkostí, otázka byla zda to musí být sladkosti.

Za 8. třídu – proč nebyla informace skrze tok Bakalářů ohledně Anglie, přišla jen zpráva, že je již kapacita naplněna.

ŠVP – je to na třídním učiteli, nemůže paní ředitelka nikomu nařídit povinnost vyjíždět.

Dotaz – jak to je s agenturou, která jezdí na akce s dětmi, kdo za koho odpovídá, i za dítě, které je ve škole nese plnou zodpovědnost rodič, je to v zákoně o rodině. Učitel potřebuje s sebou zdravotníka a dva vychovatele.

Nová banka – přešli jsme tam z důvodu vysokých poplatků, nyní vyšlo najevo, že jsou nějaké poplatky, poptáme ještě možnost bez poplatků.

Dotaz – proč jsme se dozvěděli, že je volno začátek září až v červnu, ředitelské volno je určeno k mimořádným událostem.

Dotaz – ohledně sešitů, pomůcek, bylo by fajn to mít vše pohromadě, ne každý den něco….

Další SPCHŠ – 8.11.2022 těsně před třídními schůzkami, které jsou 9.11.2022.

Zápis ze schůzky SPCHŠ zde dne 13. 9. 2022

Přítomni (tučně):

Ředitelka školy:

Zdenka Chaloupecká

1.A

 

5.A

Pavlína Trpkošová
Tereza Kostrounouvá

1.B

 

5.B

Markéta Hrubešová
Lenka Jehlíková

1.C

 

6.A

Barbora Šedová

2.A

Pavlína Trpkošová
Ivana Pilařová

6.B

Tereza Heinrichová
Jana Žižková

2.B

Barbora Burdová
Dana Ondráčková

7.A

Jana Vecková

2.C

Martina Hrodková
Martina Tichá
Jana Langdon

7.B

Josef Bolen

3.A

Pavla Majerová
Tereza Kostrounová

8.A

Andrea Jakubínská
Dana Červenková

3.B

Zuzana Stojnić
Martina Pecháčková

8.B

Lenka Fišmistrová
Lenka Jehlíková

4.A

Lenka Fišmistrová
Edita Votočková

9.A

Libor Šupich
Pavel Pivoňka

4.B

Jana Vecková
Dana Ondráčková

9.B

Pavla Kofroňová
Martina Janoštíková

 Agenda:

  • Zástupci SPCHŠ souhlasí s podpisem darovací smlouvy na zajištění ubrousků do školní jídelny a ovocných šťáv do školní družiny sloužící jako občerstvení pro přítomné děti
  • Škola žádá o projednání příspěvku na pořízení 2 televizí do nově vzniklých oddělení školní družiny
  • Škola získala dotace z výzvy č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III, která bude použita na rekonstrukci 2 jazykových učeben. Předpokládané ukončení rekonstrukce 03/2023.
  • Od 14.9. bude probíhat ve škole pravidelná inspekce, možné hospitace v hodinách apod.
  • Do seznamu zástupců SPCHŠ byli doplněna jména nových členů z prvních tříd
  • Škola pro tento školní rok přijala 21 ukrajinských dětí, které jsou integrované v příslušných ročnících dle věku a znalostí. Od příštího týdne pro ně bude nad rámec vyučování probíhat výuka českého jazyka. Nově také byla přijata asistentka pedagoga se znalostí ukrajinštiny na plný úvazek, která bude vypomáhat ve všech třídách s ukrajinskými žáky, zejména na 1. stupni
  • Vyjasněn systém omlouvání žáků – do Bakalářů se odesílá omluvenka/oznámení při zahájení nepřítomnosti/nemoci žáka ve škole (do 2 dnů), do Žákovské knížky se následně zapisuje omluvenka s podpisem rodičů při ukončení nepřítomnosti a návratu žáka do školy

Zapsala:               Lenka Jehlíková

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 10. 5. 2022

Omluveni:
Za vedení školy: paní ředitelka z rodinných důvodů
Paní Dana Ondráčková   2.B (zastupuje paní Barbora Burdová)

Zúčastněni za rodiče:
Barbora Burdová 1.B, Martina Pecháčková 2.B, Zuzana Stojnić 2.B, Lenka Fišmistrová 3.A, Edita Votočková 3.A. Jana Vecková 3.B, Tereza Kostrounová 4.A, Jana Žižková 5.B, Dana Červenková 7.A, Libor Šupich 8.A, Blanka Jiříková 9.B

Předáno info od paní ředitelky:
1. Informace k zápisu – přijali jsme všechny děti do 1. tříd (celkem 66 dětí), otevřeme 3 první třídy, vyučující máme zajištěny. Počet přijatých se může ještě změnit po zápisu žáků-cizinců, který proběhne 9. 6.
2. V tomto týdnu probíhají projekty pro 5. – 9. ročník, v pátek proběhne prezentace.
3. V 5. ročníku ještě není uzavřeno přijímací řízení na víceletá gymnázia. V současné chvíli přijímáme zájemce o přestup do budoucích 6. tříd. 6. třídy naplníme na počet 28 žáků, tento počet se také může změnit po 9. 6.
4. Aktuální seznam zástupců SPCHŠ zveřejněn na webu školy.
5. Ve středu 15. 6. proběhne po delší přestávce zahradní slavnost. Zástupci SPCHŠ se vždy po dohodě s učiteli podíleli na organizace občerstvení, jeden rok tam fungoval fotokoutek,…Pokud tedy bude mít někdo zájem mít na slavnosti stánek, budeme rádi.

Projednávané body:
1. Poprosím paní ředitelku o již snad poslední aktualizaci seznamu zástupců SPCHŠ na web, viz příloha.
2. Pepa Bolen – byl by schopen zajistit stánek a občerstvení na zahradní slavnost 15.6. – prase, limo? Jsem schopna pomoc s limonádou, i následně u stánku.
3. Dotaz na paní ředitelku, zda i nadále bude pokračovat pan učitel XY a pokud ano, zda by na příští rok nebylo možné jeho třídnictví nechat již někomu jinému….?
-    Pan učitel XY bude i v příštím školním roce vyučovat v naší škole. Z personálních důvodů bude pokračovat i jako třídní učitel.
4. Dotaz na paní ředitelku – bylo by prosím možné po třídních schůzkách, obzvlášť nyní po době COVIDOVÉ, aby učitelé chodili po třídách, případně byla možnost rodičů se s nimi setkat, jako to je na jiných školách?
-    I v naší škole je možné jako na jiných školách se s učiteli po třídních schůzkách setkat. Všichni vyučující jsou přítomni minimálně do 19 hodin ve svých kabinetech k individuálním konzultacím. Rodiče této možnosti pravidelně využívají. Vyučující neobcházejí třídy, protože by s nimi rodiče nemohli konzultovat individuálně. Do jednotlivých tříd vstupují učitelé na začátku školního roku, aby se rodičům představili.
5. Situace v 2.B – zpráva, která šla rodičům od paní učitelky XY, uplně nekorespondovala s  věkem dětí….jen k zamyšlení
-    Zpráva výchovné poradkyně shrnula šetření, které proběhlo ve třídě, a byla určena rodičům. Navržené postupy a pravidla vzájemného chování ve třídě jsou dány v postupech řešení problémového chování ve třídě. Tyto postupy si děti osvojují postupně úměrně věku a svým individuálním schopnostem.
6. Paní ředitelka – apelujeme stále na více preventivních programů, aby nedocházelo dále k situacím právě po době COVIDOVÉ, již na prvním stupni, pak se to jen stupňuje….
-    Preventivní programy probíhají ve větší míře a v nižších ročnících, než tomu bylo v předcházejících školních letech. V současné době se ve školách projevují problémy se socializací žáků, kteří strávili dlouhé měsíce doma při distanční výuce. Škola je řeší ihned, jakmile se projeví nebo jakmile se o problémovém chování dozvíme. Díky tomu se nám daří problémové chování zastavit na počátku, kdy je možné v kolektivu navázat zdravé vztahy.
7. Paní ředitelka – druhý stupeň – jede některá třída na ŠVP – pokud ne, proč? Víme o nějakých výletech, 7.A jede snad i na více dnů…..co ostatní? 1. Stupeň jedou snad všichni….připadá nám to dost jako škoda pro děti po takové době, co nikde nebyly, i když některé děti to stihly v mezidobě, kdy se uvolňovalo…
-    Třídy 1. stupně jedou na školu v přírodě všechny, třídy 2. stupně nevyjíždějí na školu v přírodě. Škola vytváří podmínky k výjezdu pro všechny třídy, rozhodnutí je však na jednotlivých vyučujících s ohledem na jejich rodinné podmínky. Zaměstnavatel nemůže nařídit práci mimo místo výkonu práce. Dalším důvodem, proč vyučující nevyjíždí s vyššími ročníky, je pravidlo, že učitelé nemohou ze školy v přírodě „vyloučit“ žáky, kteří nejsou schopni dodržovat školní řád a ohrožují bezpečnost svoji i ostatních účastníků. Vzhledem k bezpečnosti všech účastníků a samozřejmě i vzhledem k riziku, které výjezd mimo školu znamená pro vyučující, volí vyučující na 2. stupni raději kratší výlety. Většina tříd 2. stupně pojede v průběhu června na výlet či na exkurzi.
8. Paní ředitelka - NEJZÁVAŽNĚJŠÍ –– stížnosti ze všech stran na paní učitelku / družinářku XY….
a) direktivnost
b) autoritativnost
c) nutí děti do jídla, když nedojí maso, bere si to domů pro kočičky, to je ok, ale nemusí to být hned před dětmi, tj nevhodné
d) pouští jim to, co ona chce, u toho děti musí sedět a poslouchat dost dlouho
e) nutí děti do kreslení, až si toho všimli i učitelé, že k tomu mají již odpor, jen co slyší „můžete si kreslit“
f) říká dětem, jak jí smějí říkat
PROSÍME ŘEŠIT, jakkoliv prosím co nejrychleji efektivně a o výsledku nás informovat, jsou děti, které ji milují, jsou děti, které se jí bojí….hudební výchova, školní družina, stejně tak její kroužek by měl být zábava a radost, nikoliv stres a starost. Dost rodičů je již rozhodnuto, pokud nebude změna, od příštího roku tam děti nedávat, jsou rodiče, které ale nemají jinou možnost.
-   S paní družinářkou jsem všechny podněty probrala, situace ve školní jídelně se nebude opakovat.
-   Otázky benevolentnosti či autoritativnosti pedagogů řeším opakovaně, ne všem žákům vyhovuje ten či onen způsob přístupu. Bohužel v každé třídě jsou děti, které svou učitelku či vychovatelku „milují“, a jiné, kterým daný pedagog svým přístupem nevyhovuje.
-   Školní družina je součástí školního vzdělávacího programu a musí v ní probíhat výchovně-vzdělávací činnost (např. výtvarná, hudební, sportovní). Každý žák má mít z činnosti školní družiny nějaký pravidelný výstup. Školní družina není místem, které by mělo pouze „hlídat“ děti, jako součást školy musí dodržovat pravidla daná pro zájmovou činnost. Video sledují děti ve školní družině maximálně jednou týdně.
-    I ve školní družině musí děti dodržovat školní řád, ve kterém je mimo jiné stanoven způsob oslovování dospělých osob ve škole.
-    Do kroužku Sboreček je každoročně přihlášeno hodně dětí z nižších ročníků a v průběhu roku nedochází k výraznému odlivu žáků. Za dobu působení tohoto kroužku jsem doposud měla pouze pozitivní ohlasy.
-    Paní družinářka je samozřejmě připravená všechny dotazy a připomínky rodičů řešit. Je možné se na ni kdykoliv obrátit.
9. Lenka Fišmistrová – změna banky, aby nebyly tak vysoké poplatky, jako jsou u ČS, nenabídla nám jinou možnost, nejlépe přes prázdniny. Aktuální nezaplacené SPCHŠ rozdáno zástupcům.

Další termín našeho setkání je 14.6., den před Zahradní slavností.

Zápis SPCHŠ ze dne 12.4.2022

Zúčastněni: ředitelka školy Zdenka Chaloupecká jako host, Dana Červenková 7.A, Jana Vecková 6.A, Dana Ondráčková 1.B
Omluveni: Barbora Golasová 7.B, Pavlína Trpkošová 1.A+4.A, Blanka Jiříková – 9.B

Prosíme o nutnou aktualizaci kontaktů SPCHŠ, především mailové adresy, neúplný seznam předán na schůzce paní ředitelce, s prosbou o jeho doplnění na nadcházejících třídních schůzkách, které se budou konat dne 20.4.2022 od 17 hod na prvním stupni, od 18 hod na stupni druhém. Stejně tak seznam nezaplaceného poplatku SPCHŠ.
Pan Radvanovský odstoupil ze zástupců SPCHŠ.
Dále prosíme o aktuální informace na web školy, včetně termínů dalších schůzek, pokud se schůzka bude rušit, bude to vždy jen na webu školy, není možné všem psát maily, v minulosti šlo spíš o výjimku, nikoliv pravidlo, především díky „covidovému období“.
Vyústěním problémové situace ve škole, byl ke konci března, odchod pana učitele Hudáka, kterého nahradila paní učitelka Smolíková.
UA děti – připravuje se adaptační skupina.
Paní učitelka Mašátová + pokud to dobře dopadne, další 2 nové paní učitelky – by měly mít budoucí 1. třídy

Příští schůzka 10.5.2022 od 17:30 hod, do konce školního roku ještě 14.6.2022.

 

Zápis SPCHŠ ze dne 8. 3. 2022

Zúčastněni: ředitelka školy Zdenka Chaloupecká jako host, Lenka Fišmistrová 3.A, Barbora Šedová 5.A, Dana Červenková 7.A, Edita Votočková 3.A

Prosíme o aktualizaci kontaktů SPCHŠ, všech mailových adres, aby nedostávali již maily lidé, kteří nejsou zástupci, případně dostávali ti, co jsou tu nově.
Problémové situace ve škole – situace v 5. A + šikana ve škole – řeší se
UK děti – aklimatizace, dětské skupiny na Praze 8
Darovací smlouva – koberce za 3.098,- Kč
Darovací smlouva – mimočítanková četba – 3 tituly po 60 ks za 28.849,- Kč
Paní učitelka Mašátová a pan učitel Hudák – budoucí 1. třídy
Příští schůzka 12.4.2022 od 17:30 hod

Zápis SPCHŠ ze dne 14.9.2021

Zúčastněni: Paní ředitelka Chaloupecká, Za rodiče tříd: Paní Pilařová 1. A, Paní Burdová/paní Ondráčková   1.B, Paní Langdon 1.C, Paní  Vecková 3.B, Paní Fišmistrová 3.A, Paní Šotolová 5. A, Paní Vecková 6.A, Pan Bolen 6.B, Paní Barbora Golasová 7.B, Pan Šupich 8.A, Paní Jiříková 9.B

Omluveni: Paní Trpkošová 1.A a 4.A (střídá se s paní Pilařovou), Paní Pavla Majerová 2.A, Pan Radvanovský 4.B, Paní Tereza Heinrichová

V pokladně je 139.000,- Kč

Paní Simona Vlčková předá funkci pokladníka, nabízí se Lenka Fišmistrová, probere s paní Vlčkovou, vše co si tato činnost vyžaduje a pokud se spolu domluví, ujme se jí. V opačném případě se obrátíme na třídních schůzkách 10.11.2021, na někoho z řad rodičů .

Nutnost na webu aktualizace zástupců SPCHŠ.

Prosba školy – finance na zásobníky, chybí jich dovybavit 6 – jedná se o částku téměř 6 tisíc. Financování se jedná i v rámci doplňování, v tuto chvíli bylo vše nakoupeno v akci s dostatečnými zásobami.

Zvonek do družiny, má nějakou prodlevu, odezvu, trvá to delší dobu, paní vychovatelky i s dětmi něco dělají a ne vždy hned reagují, rodiče ať zůstanou v klidu.

Škola chce koupit koberce – SPCHŠ financování– nabídka rodičů že by ze SPCHŠ někteří zajistili, zbytek dokoupili.

Další prosba školy – na nákup šťáv pro děti do ŠD, jednalo by se cca o 1500,- Kč a 2x á 1500,- Kč na televize.

Dotaz na lyžařský výcvik  - vše je s hvězdičkou, měl by být, dle situace.

Další schůzka – pokud nebude změna – 12.10.2021 od 17:30 hod.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. 9. 2020

Schůzky se zúčastnili:
Paní ředitelka Chaloupecká, paní Vecková, Jiříková, Kalátová, Černá, Červenková, Golasová, Majerová, Trpkošová, Fišmistrová, Votočková a pánové Bolen, Radvanovský a Šupich
Omluvené: Šotolová a Bucková

Program – body:

Dopravní situace: Přístup do školy: hlavní vstup je z ulice V kratinách, ráno  přechod na Spořické hlídá městská policie, dále děti přechází přes přechod v ulici  V kratinách, která je zde pro automobily neprůjezdná, stavba se ráno snaží zahradit průjezd ( blokace svými auty, plot), aby nedocházelo k průjezdu auty přes zákaz – apelace na rodiče, aby dodržovali dopravní značení. Stavba ráno, v oblasti příchodu žáků, zde nevyvíjí žádnou činnost, aby nedošlo k nějakému zranění dětí a učitelů.

Výdejna jídel: Paní ředitelka dala možnost žákům i pedagogům nosit si své příbory a také talíře, aby nemuseli používat vše v plastu – příjemnější způsob konzumace obědů a samozřejmě i menší spotřeba plastu, plastová nabídka nicméně samozřejmě pro všechny stále připravená. Navíc doplněno o možnost využít táců, pro lepší přenos celého menu.

Tělocvik: co nejvíce se bude využívat plocha venkovního hřiště, případně Beranovky, pokud by bylo dlouhodobě výrazně horší počasí či velký mráz – existuje možnost využití Sokolovny

Družina: zatím se zajíždí, děti by samozřejmě měly být co nejvíc venku, ale vše je nutné „rozjet“, ale také nutné dohlídnout na přesun dětí do kroužků, v budově, kde je družina zatím nefunkční zvonek – nutné pro děti dojít nebo volat mobilem

Zvonění a rozhlas zatím nejsou technicky dokončené, předpoklad dokončení během října a listopadu.
ŠVP – zatím se s nimi počítá, pokud nenastane nějaká horší Covid situace.
Šatní skříňky by měly od tohoto týdne fungovat – děti se mohou přezouvat.
Navržena možnost pořízení „sušení“ rukou do tříd, kde to není zatím zavedeno.
Ve fondu SPCHŠ je asi 189 000,- Kč.
V případě zhoršené situace kolem Covidu a možné karantény třídy je škola připravená výuku provádět distanční formou, většinou přes Zoom, aby se sjednotila výuka. Všichni lektoři byli proškoleni, aby situaci zvládli, navíc bude využit grant ohledně doplnění počítačů.
Vzájemně si budeme držet palce, abychom podzim, který se na nás chystá, společně zvládli co nejlépe!!!

Příští  schůzka opět  2. úterý v měsíci – 17.30 hod. – tedy konkrétně 13.10.2020.
Těším se na příští schůzce Petra Kalátová

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 11. 2. 2020

Omluveni: p. Trpkošová, p.Golasová, p. Červenková, p. Majerová

Program:

Hlavní téma byla přestavba naší školy. Všechny stavební práce zatím probíhají dle harmonogramu, bez problémů.
Třída 3. A byla přesunuta do domečku, je plně vybavená a připravená k vyučování, v průběhu tohoto školního roku bude dodána nová mobilní třída, jakmile ji přivezou a zkolaudují k vyučování, tak budou žáci přemístěni.

Od pondělí 17.2. se bude do školy chodit bočním vchodem. Všechny aktuality naleznou rodiče vždy na webu školy.

Podstatné: Je nutné dětem sdělit, ať jdou vždy od autobusové zastávky na přechod a pak se vrátí po chodníku. Pouze na tomto místě (přechod pro chodce) bude hlídat městská policie, má hlídat pouze přechody a jiná místa nikoli. Ze strany MP tu nejsou možnosti dalších opatření. Dbejte o bezpečnost dětí a upozorněte je na opatrnost při přecházení!

Šatní skříňky se začaly přesouvat ke třídám, do konce března budou všechny skříňky u tříd. Je to provizorní řešení, v šatně pak bude od září jídelna a výdejna jídla.

Školní jídelna bude do konce školního roku fungovat bez omezení.

Poslední dva dny školního roku je ředitelské volno, škola končí 26.6. v pátek.

Do fondu SPCHŠ přijodu finanční prostředky jako účelové na pomoc několika dětem naší školy. Z těchto prostředků bude uhrazen pobyt na škole v přírodě, zájmový koružek a pomůcky
SPCHŠ přispělo darem na ubrousky do školní jídelny.

Druhý stupeň jede hromadně na ŠvP, třídy prvního stupně mají ŠvP také zajišťenou.

Příští termín schůzky: 10. 3. od 17:30 v jídelně školy

AKTUALITY

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2024

Ve středu 19. června se na zahradě naší základní školy konala již tradiční Zahradní slavnost, na kterou jsme pozvali ...

Úřední dny a hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 1. - 4. 7. 2024...

ZAHRADNÍ SLAVNOST - PROGRAM

clanek

Vyhlášení výsledků voleb členů do školské rady při Základní škole Praha–Dolní Chabry

Výsledky voleb pro funkční období od 10. 6. 2024 do 9. 6. 2027.Za pedagogické pracovníky

Úplata ve školní družině od 1. 9. 2024

Od 1. 9. 2024 stanovil zřizovatel školy úplatu za školní družinu ve výši 500 Kč měsíčně.Úhrada ve...

Kandidáti a způsob volby do školské rady

Na záložce školské rady https://www.zschabry.cz/stranka-sko...

Kapacita budoucího 6. ročníku ve školním roce 2024/2025

Základní škola Praha-Dolní Chabry má naplněnou kapacitu budoucího 6. ročníku, přijímáme tedy žádosti o přestup pouze od ...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy