logotyp

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k podání přihlášky na střední školu

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat přihlášky na 2 střední školy.

Rodiče žáků, kteří chtějí si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, kontaktujte zástupkyni ředitelky nejpozději do 19.11. 2021.

Žáci, kteří se hlásí na SŠ bez talentové zkoušky, obdrží  vytištěnou první stranu přihlášky v průběhu ledna. Prosíme o její důslednou kontrolu. V průběhu ledna také doplňte na Bakalářích (rodičovský účet) osobní údaje – volba SŠ, IZO střední školy, na kterou si žák bude podávat přihlášku.

Kompletní vytištěné a potvrzené  přihláškydostanou žáci do 12. února 2022.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami rodiče, a to:
do 30.11. 2021  (pokud se žák hlásí na školu s talentovu zkouškou)
do 1. března 2022 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky)

Spolu s potvrzenou přihláškou obdrží žák jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek si žák nechává až do doby, kdy obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že do ní uchazeč nastoupí do prvního ročníku.

Ze zákona musí být zápisový lístek odeslán nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu, jinak je žák ze studia vyřazen !!!

Termíny přijímacích zkoušek s jednotnou zkouškou:
První řádný termín - čtyřleté obory                             12 dubna 2022
První řádný termín - šestileté a osmileté obory           19. dubna 2022
Druhý řádný termín – čtyřleté obory                           13. dubna 2022
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory          20. dubna 2022

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je 10. a 11. května 2022.

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky, a gymnázií se sportovní přípravou.

Další informace ohledně přijímacích zkoušek:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:
http://stredniskoly.cz
http://www.atlasskolstvi.cz/
- v tištěné podobě ho žáci obdrží ve škole.
http://www.skoly-kurzy.cz/
http://www.infoabsolvent.cz

AKTUALITY

Výstava v Chaberské dvoře - Vánoce 2021

clanek
Děti ze ŠD opět, jako každý rok, krásně vánočně vyzdobily Chaberský dvůr. Tato výstava je přístupná veřejnost až do nové...

Výstava v Chaberském dvoře

clanek

Zápis ze dne 19. 11. 2021

Zápis č. 49 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organiza...

Zápis ze dne 17. 10. 2021

Zápis č. 48 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organiza...

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na středu 22. 12. 2021 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z organizačních důvodů...

Vánoční jarmark zrušen

Vážení rodiče,vánoční jarmark, který se měl konat ve škole ve středu 15. 12. 2021 je vzhledem ke ...

Testování žáků

Ve škole bude probíhat testování žáků na onemocnění covid-19 každé pondělí do 21. 2. 2022. Testování nepodstupují ...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy