logotyp

Zápisy

Zápis ze dne 29. 8. 2019

Zápis č. 43 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 29. 8. 2019

Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka

Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Projednání školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2019.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2019.
3. Školská rada vyjádřila souhlas se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2019 bez připomínek.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada projednala a vyjádřila souhlas se vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2019.

Zápis ze dne 5. 12. 2018

Zápis č. 42 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 5. 12. 2018

Přítomni:
pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka

Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2019 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada neměla připomínky a návrh rozpočtu na rok 2019 schválila.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2019.

Zápis ze dne 31. 10. 2018

Zápis č. 41 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 31. 10. 2018

Přítomni:
pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka

Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/2018.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2017/2018 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2017/2018 schválila.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2017/2018.

Zápis ze dne 30. 8. 2018

Zápis č. 40 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 30. 8. 2018

Přítomni:
pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka

Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Projednání školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2018.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“,
platným od 1. 9. 2018.
3. Školská rada vyjádřila souhlas se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018 bez připomínek.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada projednala a vyjádřila souhlas se vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018.

Zápis ze dne 20. 2. 2018

Zápis č. 39 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 20. 2. 2018

Přítomni:
pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka

Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Rozbor hospodaření za rok 2017.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila s rozborem hospodaření za rok 2017 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada se vyjádřila souhlasně k rozboru hospodaření za rok 2017.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila hospodaření za rok 2017.

Zápis ze dne 14. 12. 2017

Zápis č. 38 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 14. 12. 2017

Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Návrh rozpočtu na rok 2018.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2018 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2018.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2018.

Zápis ze dne 2. 11. 2017

Zápis č. 37 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 2. 11. 2017

Přítomni:
pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka

Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2016/2017.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2016/2017 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2016/2017 schválila.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2016/2017.

Zápis ze dne 31. 8. 2017

Zápis č. 36 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 31. 8. 2017

Přítomni:
pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka

Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Projednání koncepce školy na roky 2017 – 2020 a školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2017.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR s koncepcí školy na roky 2017 - 2020, na jejíž přípravě se členové školské rady podíleli, a vyzvala je k vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada vyjádřila souhlas s koncepcí rozvoje školy na roky 2017 – 2020.
4. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2017.
5. Školská rada vyjádřila souhlas se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2017 bez připomínek.
6. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada projednala a vyjádřila souhlas s koncepcí školy na roky 2017 – 2020 a se vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2017.

Zápis ze dne 30. 3. 2017

Zápis č. 35 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 30. 3. 2017

Přítomni:
pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka

Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Projednání inspekční zprávy.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR s inspekční zprávou ČŠI ze dne 1. 3. 2017.
3. Školská rada projednala inspekční zprávu bez připomínek.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI ze dne 1.3.2017.

Zápis ze dne 16. 2. 2017

Zápis č. 34 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 16. 2. 2017

Přítomni:
pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka

Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozbor hospodaření za rok 2016.

Průběh jednání:
1
. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2017 a s rozborem hospodaření za rok 2016 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2017 a vyjádřila se souhlasně k rozboru hospodaření za rok 2016.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Š
kolská rada schválila hospodaření za rok 2016 a projednala návrh rozpočtu na rok 2017.

Zápis ze dne 24. 10. 2016

Zápis č. 33 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 24. 10. 2016

Přítomni:
pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Schválení výroční zprávy.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2015/2016 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2015/2016 schválila.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016.

Zápis ze dne 31.8.2016

Zápis č. 32 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 31.8.2016

Přítomni:
  pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
Schválení   ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novým ŠVP „Učíme se pro život, platným od 1.9.2016.
3. Školská rada neměla připomínky a ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016 schválila.
4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016.

Zápis ze dne 23.6.2016

Zápis č. 31 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 23.6.2016

Přítomni:
  pí.Mazurová Vladislava, Ing.Pexa Miloslav, p.Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
Schválení   pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novými pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která mají vstoupit v platnost od 1. 9. 2016.
3. Školská rada neměla připomínky a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválila.
4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která vstoupí v platnost od 1.9.2016.

Zápis ze dne 14. 4. 2016

Zápis č.30 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 14.4.2016

Přítomni:  pí.Mazurová Vladislava, Ing.Pexa Miloslav, p.Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
Schválení   školního řádu na školní rok 2016/2017

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novým školním řádem, který  vstoupí v platnost od 1.9.2016.
3. Školská rada neměla připomínky a školní řád na rok 2016/2017 schválila.
4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila školní řád, který vstoupí v platnost od 1.9.2016.

Zápis ze dne 7. 1. 2016

Zápis č.29 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 7.1.2016

Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
Návrh rozpočtu na rok 2016.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila radu s návrhem rozpočtu na rok 2016. Vzhledem k výrazně zvyšujícímu se počtu žáků došlo v posledních letech k nárůstu nákladů na provoz školy, a proto je v rozpočtu navrženo navýšení dotace zřizovatele.
3. Školská rada neměla připomínky a návrh rozpočtu na rok 2016 schválila.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila návrh rozpočtu na rok 2016.

Zapsala: V. Mazurová 
Ověřil: Bolen J.

Zápis ze dne 26. 10. 2015

Zápis č. 28 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 26. 10. 2015

Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Schválení výroční zprávy.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2014/2015 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2014/2015 schválila.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2014/2015.

Zapsala: Mazurová  V.
Ověřil: Bolen  J.

Zápis ze dne 31. 8. 2015

Zápis č. 27 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34,  Praha 8, konaného dne 31.8.2015

Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Schválení školního řádu.
2. Projednání koncepčních záměrů školy.

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila s novým zněním školního řádu a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada neměla připomínky a školní řád platný od 1. 9. 2015 schválila.
4. Ředitelka školy seznámila s návrhem koncepce školy na roky 2015 – 2017, který byl vypracován ve spolupráci s jednotlivými členy ŠR, a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám, doplněním a dotazům.
5. Školská rada neměla připomínky a návrh koncepce na roky 2015 – 2017 schválila.
6. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila školní řád platný od 1. 9. 2015.
Školská rada projednala a spolupodílela se na vytváření koncepce na roky 2015 - 2017.

Zapsala: Mazurová  V. 
Ověřil: Bolen  J.

Zápis ze dne 2. 2. 2015

Zápis č. 26 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34,  Praha 8, konaného dne 2.2.2015

Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Schválení jednacího řádu školské rady.
2. Volba předsedy školské rady.
3. Projednání rozboru hospodaření za rok 2014 a návrhu rozpočtu na rok 2015.

Průběh jednání:
1. Ředitelka školy zahájila první jednání školské rady a předala slovo člence školské rady V. Mazurové. Ta přednesla program jednání. Navržený program byl schválen.
2. Dosavadní předsedkyně školské rady předložila návrh jednacího řádu školské rady a vyzvala členy k jejich vyjádření.
3. Školská rada neměla připomínky a jednací řád všemi hlasy schválila.
4. Na předsedkyni školské rady byla jednotlivými členy školské rady navržena V. Mazurová.
5. Školská rada zvolila předsedkyní školské rady V. Mazurovou.
6. Ředitelka školy seznámila s výsledky hospodaření základní školy v roce 2014 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
7. Školská rada neměla připomínky a výsledky hospodaření za rok 2014 schválila.
8. Ředitelka školy seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2015 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
9. Školská rada neměla připomínky a návrh rozpočtu na rok 2015 schválila.
10. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila svůj jednací řád a zvolila předsedkyni školské rady.
Školská rada projednala a vyjádřila se k výsledkům hospodaření za rok 2014 a k návrhu rozpočtu na rok 2015.

Zapsala: Mazurová  V. 
Ověřil: Bolen  J.

Zápis ze dne 29. 10. 2014

Zápis č. 25 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34,  Praha 8, konaného dne 29.10.2014

Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
Schválení výroční zprávy za rok 2013/2014

Průběh jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání a přednesla program jednání. Navržený program byl schválen.
2. Ředitelka školy přednesla jednotlivé body výroční zprávy a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada neměla připomínek a výroční zprávu za rok 2013/2014 schválila.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Usnesení:
Školská rada schválila výroční zprávu ZŠ Praha – Dolní Chabry za rok 2013/2014.

Zapsala: Mazurová  V.
Ověřil: Bolen  J.

Zápis ze dne 28. 8. 2014

Zápis č. 24 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34,Praha 8, konaného dne 28.8.2014

Přítomni
: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef
Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1/Školní řád
2/Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Průběh jednání:
Jednání vede předsedkyně ŠR Mazurová V.
1.Předseda ŠR pronesl úvodní slovo a přednesl návrh programu jednání. Navržený program byl schválen.
2.Ředitelka školy přednesla navrhované drobné změny školního řádu. Změny byly ŠR schváleny.
3.Ředitelka školy přednesla upravena pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Pravidla ŠR schválila.

Usnesení:
Školská rada schválila školní řád a pravidla hodnocení výsledků  vzdělávání žáků.

Zapsala: Mazurová V.
Ověřil: Bolen J.

Zápis ze dne 20.1.2014

Zápis č. 23 z  jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry,  Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 20. 1. 2014

Přítomni:  Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef Bolen
Hosté:  Mgr. Zdenka Chaloupecká
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
Návrh rozpočtu na rok 2014

Jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila  jednání a přednesla návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy.
2. Předsedkyně školské rady vyzvala jednotlivé členy o vyjádření k návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2014. Rozpočet se oproti minulému roku zásadně nemění, příspěvek zřizovatele zůstává i pro tento kalendářní rok ve stejné výši.
3. Rada schválila všemi hlasy rozpočet ZŠ na rok 2014.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila, příští bude schváleno dle potřeby.

Zapsala: Mazurová V.            
Ověřil: Bolen J.

Zápis ze dne 25.10.2013

Zápis č. 22 z jednání  školské rady při ZŠ Praha - Dolní Chabry, Spořická  400/34, Praha 8, konaného dne 25.10.2013

Přítomni: Mgr. Zdenka Chaloupecká, p.Vladislava Mazurová, Ing.Miloslav Pexa, p.Josef Bolen
Školská rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
Schválení  výroční  zprávy  ZŠ  Spořická za školní rok  2012/2013

Jednání:
1.Předsedkyně  školské rady zahájila jednání a připomněla, že všem členům školské rady byl zaslán
k prostudování  text  výroční zprávy školy za rok 2012/2013.Dále vyzvala členy rady k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům k tomuto návrhu.
2.Školská  rada schválila výroční zprávu ZŠ Spořická za rok 2012/203 bez  připomínek v navržené podobě.
3.Předsedkyně školské rady  ukončila jednání, příští bude svoláno dle potřeby.

Zapsala: Mazurová V.

Zápis ze dne 30.8.2013

Zápis č. 21 z jednání školské rady při ZŠ Praha – Dolní Chabry,  Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 30.8.2013

Přítomni:
Mgr. Zdenka Chaloupecká, Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef Bolen

Školská rada je usnášení schopná.

Program jednání:
Schválení návrhu nového ŠVP, jehož platnost bude po projednání školskou a pedagogickou radou od 1. 9. 2013.

Jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání.
2. Ředitelka školy upozornila na změny v návrhu nového školního vzdělávacího programu, který byl v upravené verzi schválen MŠMT na jaře 2013.Zásadní změny se týkají především povinného zavedení druhého cizího jazyka od 7. ročníku / v našem případě se jedná o německý jazyk/. Další změny se týkají rozšíření témat dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí, došlo též k přesunu základů učiva zlomky na 1. stupeň.V souvislosti s těmito změnami se k programu připojil motivační název „Učíme se pro život“.
3. Školská rada neměla k týkajícím se změnám žádné připomínky a návrh nového ŠVP byl schválen.
4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila, další bude svoláno dle potřeby.

Zapsala: Vladislava Mazurová

Zápis ze dne 5.2.2013

Zápis č. 20 z jednání školské rady při ZŠ Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 5.2.2013

Přítomni
: Mgr.Zdenka Chaloupecká, Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef Bolen

Školská rada je usnášení schopná.

Program jednání:
Schválení rozpočtu 2013 ZŠ Spořická, Praha 8 – Dolní Chabry

Jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání.
2. Ředitelka školy přednesla jednotlivé položky rozpočtu školy na rok 2013 a vyzvala členy k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada schválila návrh rozpočtu ZŠ Spořická na rok 2013 bez připomínek.
4. Předsedkyně školské rady ukončila jednání, příští bude svoláno dle potřeby.

Zapsala: Vladislava Mazurová – předsedkyně školské rady

Zápis ze dne 17.10.2012

Zápis č.19 z jednání školské rady při ZŠ Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 17.10.2012

Přítomni: Mgr. Zdenka Chaloupecká, Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef Bolen

Školská rada je usnášení schopná.

Program jednání
:
Schválení výroční zprávy ZŠ Spořická za školní rok 2011/2012

Jednání:
1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání.
2. Ředitelka školy přednesla jednotlivé body výroční zprávy a vyzvala členy rady k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.
3. Školská rada schválila výroční zprávu ZŠ Spořická za rok 2011/2012 bez připomínek.
4. Předsedkyně školské rady ukončila jednání, příští bude svoláno dle potřeby.

Zapsala: Vladislava Mazurová – předseda školské rady

Zápis ze dne 30.8.2012

Zápis č.18 z jednání školské rady při ZŠ Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 30.8.2012

Přítomni: Mgr. Zdenka Chaloupecká, Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef Bolen

Školská rada je usnášení schopná.

Program jednání:
1. Schválení vyhlášky č.j. 163/2012 upravující znění školního řádu
2. Schválení metodického pokynu ředitelky školy k využívání výchovných opatření  /jedná se o pravidla a udělování výchovných opatření / – příloha č.2 ke školnímu řádu / celý souhrn /
3. Schválení dodatku k ŠVP – standardy základního vzdělávání / čeho žák dosáhne v českém jazyce, matematice a cizím jazyce /

Jednání:
1. P. Mazurová zahájila jednání školské rady.
Ředitelka školy přednesla vyhlášku č. j. 163/2012, která upravuje znění školního řádu a navrhla využívání výchovných opatření školy – tj. příloha č. 2 ke školnímu řádu. Zároveň přečetla dodatek ke ŠVP.
2. Školská rada schválila vyhlášku č.j. 163/2012 upravující znění školního řádu, dále schválila metodický pokyn výchovných opatření tj. přílohu č.2 ke školnímu řádu a dodatek k ŠVP.
3. Předsedkyně školské rady ukončila jednání a navrhla další jednání v říjnu 2012.

Zapsala: Vladislava Mazurová – předseda školské rady

AKTUALITY

Pátek 25. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020 není vyhlášeno ředitelské volno. V tento den probíhá výuka dle rozvrhu.

ROUŠKY I VE TŘÍDÁCH

Od pátku 18. 9. 2020 platí mimořádné opatření, které stanovuje povinnost nosit ve všech prostorách školy roušky....

Používání cookies na tomto webu

Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do počítačů nebo zaříz...

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. 9. 2020

Schůzky se zúčastnili: Paní ředitelka Chaloupecká, paní Vecková, Jiříková, Kalátová, Černá, Červenková, Golasov...

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

clanek
Recitační soutěžní přehlídka Come and Show má za sebou již třináct ročníků, během nichž si tato akce našla mnoho příz...

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

clanek
Recitační soutěžní přehlídka Come and Show má za sebou již třináct ročníků, během nichž si tato akce našla mnoho příz...

Kroužky školního klubu

Kroužky školního klubu začínají v týdnu od 21. 9. 2020. Otevřeny budou ty kroužky, do kterých se přihlá...
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy