logotyp

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2020-2021

1. Zřizovatel

Městská část Praha – Dolní Chabry
adresa zřizovatele:     Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
IČO:                            00231274

2. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení školy

Přesný název:             Základní škola Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace
Adresa školy:             Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 – Dolní Chabry
Rozhodnutí:                č. j. 32655/2002-21 ze dne 9. 1. 2003
Identifikátor zařízení: 600 039 846
IČO:                            70970190
e-mail:                         zschabry@zschabry.cz
web:                            www.zschabry.cz
Vedení školy:             ředitelka:                     Mgr. Zdenka Chaloupecká
                                  zástupce ředitelky:     Martin Cutych, prom. ped.
                                  zástupkyně ředitelky: Mgr. Radka Cvejnová

Kapacita ZŠ:               450
Kapacita ŠD:              150
Kapacita ŠK:                30
Kapacita ŠJ:               450 – ve školním roce 2020/2021 mimo provoz (rekonstrukce)
Kapacita výdejny:       450

3. Změny v síti škol

Ve školním roce 2020/2021 byla postavena mimo činnost školní jídelna z důvodu rekonstrukce a přístavby školy. V tomto školním roce byla zřízena výdejny stravy s kapacitou 450 strávníků.
Činnost výdejny byla ukončena k 30. 6. 2021.

AKTUALITY

Florbalový kroužek

Florbalový kroužek je zájmový kroužek, jehož cílem je pěstovat u dětí lásku k pohybu. Děti u nás budou mít možnost proží...

Sportovní kroužek

clanek
Cílem sportovních kroužků je navodit dětem pozitivní vztah k pohybu. Nejsou důležité výsledky, ale dobrý pocit ze sporto...

FINANČNÍ POMOC PRAŽSKÝM RODINÁM

Vážení rodiče,zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízení...

Kroužky školního klubu

V tomto školním roce budou otevřeny tyto kroužky školního klubu:Korálkování, úterý 13:00 – 15:00,...

ŠKOLNÍ OBLEČENÍ OPĚT ZDE!!!

Dobrý den,rádi bychom Vás touto cestou informovali o znovuotevření našeho speciálního e-shopu! Opět si tedy můž...

Mažoretky - Berušky

clanek
Nábor mažoretek - přihlášky posílejte na klub-beruska@email.cz.

Nepovinný předmět - náboženství

Nepovinný předmět
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy