Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k postupu při nepřijetí na SŠ

V případě že Vaše dítě nebylo přijato na SŠ, je možno podat odvolání proti nepřijetí.
Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí.
Lhůta tří pracovních dní je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučujeme jej poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.
Dodržení této lhůty stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.
Na odvolání není formulář, můžete si jeho vzor stáhnout z internetu. Nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody proč se odvolání podává.

V případě zamítavé odpovědi na odvolání je možno účastnit se dalších kol přijímacích zkoušek.
Ta  vypisují  školy, které nenaplnily kapacitu v prvních dvou kolech přijímacích zkoušek. Seznam těchto středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech zveřejní krajský úřad na webových stránkách kraje. Dále budou k dispozici na odboru školství krajského úřadu nebo na stránkách příslušných škol.

Informace k podání přihlášky na SŠ

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat přihlášky na 2 střední školy.

Tiskopis přihlášky na střední školu si lze stáhnou na stránkách naší školy, na internetu, nebo zakoupit v obchodě.

Rodiče žáka vyplní pouze první stranu tiskopisu a žáci ji odevzdají ve škole (pí uč. Cvejnové) nejpozději
do 16. listopadu 2016 (pokud se žák hlásí na školu s talentovu zkouškou) nebo
do 16. úora 2017 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky).

Škola vyplní a potvrdí žákův prospěch a vrátí ji nejpozději do týdne žákům.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami rodiče, a to:
do 30. listopadu 2016  (pokud se žák hlásí na školu s talentovu zkouškou)
do 1. března 2017 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky).

Spolu s pololetním vysvědčením obdrží žák jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek si žák necháváaž do doby, kdy obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.

Ze zákona musí být zápisový lístek odeslán nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu, jinak je žák ze studia vyřazen!!!

Termíny přijímacích zkoušek:

První řádný termín - čtyřleté obory                           12. dubna 2017
První řádný termín - šestileté a osmileté obory         18. dubna 2017
Druhý řádný termín – čtyřleté obory                         19. dubna 2017
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory        20. dubna 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 2. 1. 2017 a 15. 1. 2017 konají talentové zkoušky, a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech 15. 1. 2017 a 31. 1. 2017.

Podrobnější informace naleznete v dalších odkazech:

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:
www.stredniskoly.cz
www.infoabsolvent.cz

HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy