Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k podání přihlášky na SŠ

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat  přihlášky na 2 střední školy.
Rodiče žáků, kteří chtějí si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou kontaktujte zástupkyni ředitelky nejpozději do 20.11. 2017.
Žáci, kteří se hlásí na SŠ bez talentové zkoušky obdrží  vytištěnou první stranu přihlášky v průběhu ledna. Prosíme o její důslednou kontrolu, doplnění SŠ  a případné opravy a doplnění oboru studia.
Kompletní vytištěné a potvrzené  přihláškydostanou žáci do 10. února 2018.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami rodiče a to:
do  30.11. 2017  (pokud se žák hlásí na školu s talentovu zkouškou)
do 1. března 2018 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky)

Spolu s potvrzenou přihláškou obdrží žák jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek si žák nechává až do doby, kdy obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.
Ze zákona musí být zápisový lístek odeslán nejpozději do 10 pracovních dnů
po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu, jinak je žák ze studia vyřazen
!!!

Termíny přijímacích zkoušek s jednotnou zkouškou jsou:

První řádný termín - čtyřleté obory                             12. dubna 2018
První řádný termín - šestileté a osmileté obory            13. dubna 2018
Druhý řádný termín – čtyřleté obory                           16. dubna 2018
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory           17. dubna 2018

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je 10. a 11. května 2018.

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 konají talentové zkoušky  a gymnázií se sportovní přípravou.

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:

http://stredniskoly.cz

http://www.atlasskolstvi.cz/  v tištěné podobě ho žáci obdrželi ve škole.
http://www.skoly-kurzy.cz/
http://www.infoabsolvent.cz

Vyhláška č. 353/2016 Sb.

AKTUALITY

Koktejlová párty

clanek
Oslava konce roku proběhla ve školní družině pořádáním Koktejlové párty. Děti mohly ochutnat různé druhy koktejlů dle na...

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 2. 7. – 4. 7. 2018   od 8:00 do ...

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. června 2018

Schůzky se zúčastnili:Paní ředitelka Chaloupecká, paní Šotolová, Rypáčková, Vecková, Jakubínská, Amlerová, Jiří...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáky 1. tříd je možné po telefonické domluvě přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních ho...

Dětská pouť

clanek
Den dětí oslavila školní družina předčasně 29. 5. 2018 Dětskou poutí. Děti po splnění sportovních, zábavných a mnohdy ná...

Informace v souladu s nařízením GDPR

Informace v souladu s nařízením GDPR

HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy