Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k podání přihlášky na SŠ

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat  přihlášky na 2 střední školy.
Rodiče žáků, kteří chtějí si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou kontaktujte zástupkyni ředitelky nejpozději do 20.11. 2017.
Žáci, kteří se hlásí na SŠ bez talentové zkoušky obdrží  vytištěnou první stranu přihlášky v průběhu ledna. Prosíme o její důslednou kontrolu, doplnění SŠ  a případné opravy a doplnění oboru studia.
Kompletní vytištěné a potvrzené  přihláškydostanou žáci do 10. února 2018.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami rodiče a to:
do  30.11. 2017  (pokud se žák hlásí na školu s talentovu zkouškou)
do 1. března 2018 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky)

Spolu s potvrzenou přihláškou obdrží žák jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek si žák nechává až do doby, kdy obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.
Ze zákona musí být zápisový lístek odeslán nejpozději do 10 pracovních dnů
po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu, jinak je žák ze studia vyřazen
!!!

Termíny přijímacích zkoušek s jednotnou zkouškou jsou:

První řádný termín - čtyřleté obory                             12. dubna 2018
První řádný termín - šestileté a osmileté obory            13. dubna 2018
Druhý řádný termín – čtyřleté obory                           16. dubna 2018
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory           17. dubna 2018

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je 10. a 11. května 2018.

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 konají talentové zkoušky  a gymnázií se sportovní přípravou.

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:

http://stredniskoly.cz

http://www.atlasskolstvi.cz/  v tištěné podobě ho žáci obdrželi ve škole.
http://www.skoly-kurzy.cz/
http://www.infoabsolvent.cz

Vyhláška č. 353/2016 Sb.

AKTUALITY

Dogdancing

clanek
Naši školu přijel navštívit pejsek Lukas se svým úžasným a zábavným vystoupením doprovázeným hudbou. Všechny děti si moh...

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10. dubna 2018

Včerejší schůzka byla na žádost paní ředitelky posunuta na 18.hodinu, díky tomu ale vyplula na skutečnost, že na půvo...

Ohlédnutí za Come and Show

clanek
Dvanáctý ročník stále oblíbenější soutěžní přehlídky Come and Show proběhl ve dnech 27. a 28. března v ZUŠ Taussigova. S...

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 z organizačních důvodů ředitelské volno. V tento den není ...

Velikonoční turnaj ve stolním tenise 2018

clanek
V pátek 23. 3. 2018 se uskutečnil již 24. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenise, který pro žáky naší školy a da...
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy